Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (8)
Картографічні видання (1)
Ноти та музичні видання (46)
Підручний фонд відділу стародруків (7)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (2)
Рідкісні видання (2)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БЛАНК$<.>+<.>A=ИГОР$<.>+<.>A=АЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 169
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС48267
Александрович, Володимир Степанович.
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України XVI-XVII століть (з досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 187 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС103794
Александрович, Тетяна Зігфридівна.
Поетика прози Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2007. - 222 арк. - арк. 194-222.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сковорода Г. С. (о нём); Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  РА289677
Александрович, Володимир Степанович.
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України ХVI-XVII століть [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1995. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  РА296426
Александрович, Тетяна Андріївна.
Обгрунтування використання сольових та фітоелектроаерозолей в медичній реабілітації хворих на бронхальну астму [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Александрович Тетяна Андріївна ; Український НДІ медичної реабілітації та курортології. - О., 1997. - 27 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  РА353688
Александрович, Тетяна Зігфридівна.
Поетика прози Григорія Сковороди [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сковорода, Григорій Савич (1722-1794) ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  РА315466
Александрович, Володимир Степанович.
Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук.: 07.00.01 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Інститут народознавства. - Л., 2001. - 32 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ВА573460
Бланк, Александр Яковлевич.
Физика [Текст] : учеб. пособие для студ. нефизических спец. вузов / А. Я. Бланк. - Х. : Каравелла, 1996. - 270 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  В341447/Ч. 1
Збірник задач для практичних занять з курсу "Ринок цінних паперів" [Текст] : для студ. спец. 7.050104, 7.050106, 7.050107, 7.050108 / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / уклад. І. О. Бланк, В. В. Адаменко. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 38 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бланк, Ігор Олександрович (уклад.); Адаменко, Віктор Володимирович (уклад.); Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ВА570327
Бланк, Игорь Александрович.
Стратегия и тактика управления финансами [Текст] / И. А. Бланк. - К. : АДЕФ-Украина ; МП "ИТЕМ лтд" : [б.в.], 1996. - 534 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ВА574006
Бланкенагель, Александр.
"Детство, отрочество, юность" Российского Конституционного Суда [Текст] / А. Бланкенагель ; пер. Е. Пыриков, Т. Морщакова ; общ. ред. Т. Дудникова ; Московский общественный научный фонд. Центр конституционных исследований. - М. : [б.в.], 1996. - 123 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дудникова, Т. (общ. ред.); Пыриков, Е. (пер.); Морщакова, Т. (пер.); Московский общественный научный фонд. Центр конституционных исследований

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ВА706845
Петерсон, Гарольд.
Кинжалы и боевые ножи Западной Европы. От каменных ножей до инкрустированных кинжалов [Текст] / Г. Петерсон ; пер. с англ. Л. А. Игоревский. - М. : Центрполиграф, 2008. - 142с., [16 ]л. ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Игоревский, Л. А. (пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
12.
  
  ВА576407
Бланк, Александр Яковлевич.
Физика [Текст] : учеб. пособие для студ. нефиз. спец. вузов / А. Я. Бланк. - Х. : Каравелла, 1996. - 272 с.:ил.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
13.
  
  Р83383

Пробоподготовка в рентгенофлуоресцентном анализе чистых веществ и объектов окружающей среды [Текст] / А. Б. Бланк [и др.]. - Х. : [б.в.], 1996. - 16 с. - (Препр. / Институт монокристаллов НАН Украины ; 96-1).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бланк, А. Б.; Экспериандова, Л. П.; Шевцов, Н. И.; Беленко, Л. Э.; Беликов, К. Н.; Национальная академия наук Украины; Институт монокристаллов (Харьков)

Видання зберігається у :
14.
  
  ВА569933

Інвестиційний менеджмент на підприємстві [Текст] : навч. посібник / Н. М. Ушакова [и др.] ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1995. - 64 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ушакова, Ніна Миколаївна; Бланк, Ігор Олександрович; Кукурудза, Лариса Олександрівна; Гуляєва, Наталія Миколаївна; Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ВА569984
Бланко- Фомбона, Руфино.
Золотой человек [Текст] / Р. Бланко- Фомбона ; пер. Д. Выгодский. - Л. : Гослитиздат ; М. : [б.в.], 1932. - 208 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Выгодский, Д. (пер.); (пер. с исп.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ВА584670
Александрович, Володимир.
Львівські малярі кінця XVI століття [Текст] / В. Александрович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Львів : Місіонер, 1998. - 198 с. - (Студії з історії українського мистецтва ; т. 2).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Основний фонд
17.
  
  ВА587185
Бланк, Игорь Александрович.
Управление торговым предприятием [Текст] : учебник / И. А. Бланк ; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 1998. - 416 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ассоциация авторов и издателей "Тандем"

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд
18.
  
  ВА587962
Бланко, Джон.
Природа человека [Текст] / Д. Бланко. - К. : Джерело життя, 1999. - 96 с. - (Библейские уроки субботней школы II кв. 1999 г.).

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ВА582134

Беспозвоночные национального парка "Припятский" [Текст] / О. Р. Александрович [и др.] ; ред. Э. И. Хотько ; АН Беларуси, Институт зоологии. - Минск : [б.в.], 1997. - 207 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Александрович, О. Р.; Лопатин, И. К.; Хотько, Э. И.; Анфиногенова, В. Г.; Байдакова, И. В.; Хотько, Э. И. (ред.); АН Беларуси; Институт зоологии (Минск)

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  ВА559652
Бланк, Игорь Александрович.
Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. - К. : МП "ИТЕМ" ЛТД, 1995. - 447 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського