Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Підручний фонд відділу стародруків (2)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БОВА$<.>+<.>A=ТЕТЯН$<.>+<.>A=ВЯЧЕСЛАВІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 41
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС93476
Бова, Тетяна Вячеславівна.
Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бова Тетяна Вячеславівна ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2006. - 208 арк.: табл. - арк. 176-187.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС106300
Бова, Тетяна Олександрівна.
Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних IgG [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Бова Тетяна Олександрівна ; УААН, Ін-т с.-г. мікробіології. - Чернігів, 2008. - 149 арк. - арк. 116-135.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут сільськогосподарської мікробіології (Чернігів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС71173
Бова, Андрій Андрійович.
Зміст і структура правосвідомості населення України [Текст] : дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Бова Андрій Андрійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - К., 2001. - 220 арк. - арк.195-211.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут соціології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  РА345711
Бова, Тетяна Вячеславівна.
Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бова Тетяна Вячеславівна ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2006. - 20 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  РА316161
Бова, Андрій Андрійович.
Зміст і структура правосвідомості населення України [Текст] : автореф... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Бова Андрій Андрійович ; НАН України, Ін-т соціол. - К., 2001. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут соціології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  РА358798
Бова, Тетяна Олександрівна.
Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних IgG [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Бова Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - К., 2008. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  РА369504
Бова, Євген Юрійович.
Організація безоплатної правової допомоги в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Бова Євген Юрійович ; Акад. адвокатури України. - К., 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія адвокатури України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
8.
  
  УНД №775 (конв. 1-6.5)
Тетянин
"Своя стріха - своя втіха" та про чудо в Трубкові [Текст] / Тетянин. - Торонто : [б.в.], 1921. - 73 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
9.
  
  ВА572458

Словарь по сексологии и сексопатологии ( с пояснениями и приложениями) [Текст]. - / сост. А. Бова, Е. Савина ; ред. А. Бова. - Англо-русский медицинский словарь по сексологии и сопредельным дисциплинам/ сост. Б. Зайдинер, В. Курчевенко. - Ростов-н/Д. : Феникс, 1996. - 605 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бова, А. (ред.); Бова, А. (сост.); Савина, Е. (сост.)

Видання зберігається у :
10.
  
  АО260653

Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничих термінів [Текст] / уклад. В. І. Бова, М. П. Доломіно. - К. : Техніка, 1969. - 114 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бова, Василь Іванович (уклад.); Доломіно, Микола Павлович (уклад.)

Видання зберігається у :
11.
  
  Р93651
Бова, А. А..
Малые аномалии сердца (клиническое значение, диагностика, осложнения) [Текст] : инструкция по применению / А. А. Бова, Е. Л. Трисветова. - Минск : [б.и.], 2001. - 16 с.: ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Трисветова, Е. Л

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  Р111020

Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зв'язок [Текст] : метод. рек. / уклад. Т. В. Бованенко ; МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. - К. : [б.в.], 2007. - 46 с. - (Серія "Інтелектуальна власність в Україні").

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бованенко, Т. В. (уклад.); МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ВА695082

Науково-технічні розробки в галузі тваринництва [Текст] / УААН, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова". Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства ; уклад. В. М. Бова [та ін.] ; ред. В. І. Вороненко. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2006. - 183 с.


Дод. точки доступу:
Вороненко, В. І. (ред.); Бова, В. М. (уклад.); Українська академія аграрних наук (Київ); "Асканія-Нова", інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова, національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ВА657743
Бова, Олександр Васильович.
Географія материків і океанів. 7 клас [Текст] : запитання. Завдання. Тести: Посібник / О. В. Бова [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2004. - 215 с. - Бібліогр.: с. 209.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Корнус, Анатолій Олександрович; Шевченко, Ганна Євгеніївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ВА657741
Бова, Олександр Васильович.
Географія України. 8 клас [Текст] : запитання. Завдання. Тести: Посібник / О. В. Бова [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2004. - 135 с. - Бібліогр.: с. 124-125.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Корнус, Анатолій Олександрович; Шевченко, Ганна Євгеніївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ВА664006
Корнус, Анатолій Олександрович.
Палеогеографія антропогену [Текст] : навч. посіб. для студ. та магістрів природ.-геогр. ф-тів пед. ун-тів / А. О. Корнус, О. В. Бова ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 71 с.: рис. - Бібліогр.: с. 68-69.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бова, Олександр Васильович; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ВА673432

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : науково-практичний посібник / А. А. Бова [та ін.] ; ред. А. П. Закалюка ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 296 с. - Бібліогр.: с. 253-257.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бова, А. А.; Женунтій, В. І.; Закалюк, А. П.; Кулик, О. Г.; Михайленко, П. П.; Закалюка, А. П. (ред.); Українаж. Міністерство освіти і науки

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  Р107999

Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок [Текст] : практичний посібник / уклад. Т. В. Бованенко ; Державне підприємство "Український ін-т промислової власності" (Укрпатент). - К. : [б.в.], 2006. - 39 с. - (Інтелектуальна власність в Україні).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бованенко, Т. В. (уклад.); Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ВА711385

Правова статистика [Текст] : підруч. / Є. М. Моісеєв [та ін.] ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К. : Атіка, 2008. - 392 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Моісеєв, Євген Миколайович; Джужа, Олександр Миколайович; Василевич, Віталій Вацлавович; Бова, А. А.; Іванов, Ю. Ф.; Заросійський, Ю. Л.; Кальченко, Т. Л.; Кулакова, Н. В.; Кулик, О. Г.; Піщенко, Г. І.; Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
20.
  
  ВА724363

Вівчарство України [Текст] : моногр. / В. М. Іовенко [та ін.] ; за ред. акад. УААН В. П. Бурката ; УААН, Ін-т тваринництва степ. район. ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - К. : Аграрна наука, 2006. - 614, [16] с. : іл. - Бібліогр. у кінці розд. - 200 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Іовенко, В. М.; Польська, П. І.; Антонець, О. Г.; Бова, В. М.; Болотова, Т. Г.; Вороненко, В. І.; Горлов, О. І.; Даниленко, Г. К.; Жарук, П. Г.; Калащук, Г. П.; Буркат, В. П. (ред.); "Асканія-Нова", інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова, національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства; Українська академія аграрних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського