Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (31)
Зарубіжна україніка (21)
Ноти та музичні видання (22)
Підручний фонд відділу стародруків (9)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (2)
Рідкісні видання (6)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БЄЛЯЄВ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДР$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 234
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС94835
Бєляєва, Тетяна Василівна.
Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бєляєва Тетяна Василівна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003. - 187 арк. - арк. 167-187.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС86998
Бєляєва, Тетяна Миколаївна.
Диференційований підхід до фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів в залежності від типологічних характеристик жінок [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Бєляєва Тетяна Миколаївна ; Запорізький держ. медичний ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 222 арк. - арк. 166-190.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Запорізький державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС79534
Бєляєва, Світлана Станіславівна.
Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на прикладі Черкаської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Бєляєва Світлана Станіславівна ; Одес. держ. екол. ун-т. - О., 2003. - 247 арк. - Бібліогр.: арк. 210-225.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський державний екологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС96320
Бєляєв, Олексій Валентинович.
Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Бєляєв Олексій Валентинович ; Ін-т землеробства УААН. - Чабани, 2006. - 193 арк.: рис., табл. - арк. 160-172.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут землеробства (Чабани)

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС96567
Бєляєва, Алла Петрівна.
Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бєляєва Алла Петрівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 199 арк. - арк. 180-199.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС97161
Бєляєв, Сергій Борисович.
Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Бєляєв Сергій Борисович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005. - 191 арк.: табл. - арк. 164-183.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС99055
Олександренко, Виктор Петрович.
Механохимия и реология износостойкости механических трибосистем [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Олександренко Виктор Петрович ; Хмельницкий национальный ун-т. - Хмельницкий, 2006. - 467 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 402-452.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Хмельницкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  РА281091
Бєляєва, Надія Володимирівна.
Імунологічні показники в осіб з хронічною патологією гепатобіліарної системи,що зазнали впливу іонізуючої радіации [Текст] : автореф.дис...канд.мед.наук:14.00.36 / Бєляєва Надія Володимирівна ; Український медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1993. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Український медичний університет імені О. О. Богомольця

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  РА290988
Бєляєва, Олена Михайлівна.
Технологія м'ясних фаршових виробів з односортного м'яса [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Бєляєва Олена Михайлівна ; Харківська держ. академія технології та організації харчування. - Х., 1996. - 21 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія технології та організації харчування

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  РА291598
Олександрова, Ольга Миколаївна.
Античні теми в драматургії французького екзистенціалізму (Альбер Камю і Жан-Поль Сартр) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Олександрова Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1996. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  РА297265
Бєляєв, Юрій Борисович.
Методи і пристрої силового настроювання автоматизованих систем керування прокатних станів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.08 / Бєляєв Юрій Борисович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. - К., 1997. - 32 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем математичних машин і систем (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  РА299497
Бєляєва, Ніна Вікторівна.
Традиції символізму в російській ліриці постсимволізму [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Бєляєва Ніна Вікторівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1998. - 23 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  РА293028
Бєляєва, Ірина Павлівна.
Евристичні методи та засоби аналізу складних прикладних систем при неповній інформації [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.04 / Бєляєва Ірина Павлівна ; Інститут прикладної інформатики. - К., 1996. - 23 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Інститут прикладної інформатики (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  РА339900
Бєляєва, Алла Петрівна.
Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бєляєва Алла Петрівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  РА335958
Бєляєв, Сергій Борисович.
Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Бєляєв Сергій Борисович ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2005. - 20 с.: рис., табл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА341968
Бєляєв, Володимир Миколайович.
ем-звідність з інформаційними обмеженнями [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Бєляєв Володимир Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  РА342182
Бєляєв, Олексій Валентинович.
Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Бєляєв Олексій Валентинович ; Луганський національний аграрний ун-т. - Луганськ, 2006. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Луганський національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА345397
Бєляєва, Світлана Юріївна.
Міцність і деформативність залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом і поперечними анкерами [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Бєляєва Світлана Юріївна ; Державний НДІ будівельних конструкцій. - К., 2006. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Державний НДІ будівельних конструкцій

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА345980
Олександренко, Віктор Петрович.
Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Олександренко Віктор Петрович ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2006. - 35 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Хмельницький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА348349
Бєляєв, Володимир Володимирович.
Формування доходної частини місцевих бюджетів на прикладі бюджету АР Крим [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Бєляєв Володимир Володимирович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського