Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (5)
Зарубіжна україніка (11)
Ноти та музичні видання (7)
Підручний фонд відділу стародруків (1)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (1)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ВАСИЛЬЧЕНК$<.>+<.>A=ВІТАЛІЙ$<.>+<.>A=СЕРГІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 281
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС48518
Васильченко, Алексей Владимирович.
Электросинтез полианилина и его применение в химических источниках тока [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.17.03 / Васильченко Алексей Владимирович ; Харьковский политехнический ун-т. - Х., 1995. - 161 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харьковский политехнический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС48642
Васильченко, Елена Николаевна.
Правовые аспекты распоряжения продукцией коллективными сельскохозяйственными предприятиями [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.06 / Васильченко Елена Николаевна ; Национальная юридическая академия Украины. - Х., 1995. - 129 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная юридическая академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС48708
Васильченко, Зоя Миколаївна.
Бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.04.02 / Васильченко Зоя Миколаївна ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1995. - 199 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС54905
Васильченко, Віталій Васильович.
Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Васильченко Віталій Васильович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 175 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС85741
Васильченко, Елена Германовна.
Функционирование аллофонов фонемы /r/ в речи дикторов Германии 1923-2003 гг. (инструментально-фонетическое исследование) [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Васильченко Елена Германовна ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2004. - 247 л. - Библиогр.: л. 201-225.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС94025
Васильченко, Олег Анатолійович.
Еволюція норм та девіацій у сфері спорту [Текст] : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Васильченко Олег Анатолійович ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2006. - 217 арк. - арк. 169-179.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС75854
Васильченко, Ольга Миколаївна.
Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Васильченко Ольга Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 208 арк. - арк. 178-193.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС107176
Васильченко, Оксана Петрівна.
Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 252 арк. - арк. 191-215.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС54644
Васильченко, Виктор Николаевич.
Повышение безопасности АЭС с РБМК в условиях запроектных аварий с дефицитом подпитки контура циркуляции теплоносителя [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.14 / Васильченко Виктор Николаевич ; Одесский гос. политехнический ун-т. - О., 1997. - 141 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одесский гос. политехнический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС62293
Васильченко, Яна Васильевна.
Повышение эффективности эксплуатации сборных резцов в условиях затрудненного стружкодробления [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / Васильченко Яна Васильевна. - Краматорск, 1998. - 173 л. + прил. - л. 158-173.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС68183
Васильченко, В'ячеслав Миколайович.
Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Васильченко В'ячеслав Миколайович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 219 арк. - арк. 206-219.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС68606
Васильченко, Лілія Вікторівна.
Клінічне значення ентеросорбції в комплексному лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Васильченко Лілія Вікторівна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2000. - 185 арк. - арк. 154-185.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС71549
Васильченко, Анатолій Олександрович.
Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Васильченко Анатолій Олександрович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 136 арк. - арк.119-134.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС79576
Васильченко, Елена Ивановна.
Особенности клинического течения и лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта у больных инсулинзависимым сахарным диабетом [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.00.21 / Васильченко Елена Ивановна ; Национальный медицинский ун-т им. А.А.Богомольца. - К., 2002. - 194 л. - Библиогр.: 176-194.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ДС96096
Васильченко, Лілія Володимирівна.
Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Васильченко Лілія Володимирівна ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Запоріжжя, 2006. - 278 арк. - Бібліогр.: арк. 189-206.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ДС96132
Васильченко, Зоя Миколаївна.
Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Васильченко Зоя Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 443 арк. - арк. 389-409.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ДС98790
Васильченко, Владислав Васильович.
Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Васильченко Владислав Васильович ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2007. - 176 арк.: рис., табл. - арк. 151-176.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  ДС104661
Васильченко, Лариса Леонідівна.
Формування основ духовності у молодших школярів у процесі навчання образотворчого мистецтва [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Васильченко Лариса Леонідівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2006. - 183 арк.: табл. - арк. 157-174.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА289556
Васильченко, Олексій Володимирович.
Електросинтез поліаніліну та його застосування в хімічних джерелах струму [Текст] : автореф. дис...канд. техн. наук: 05.17.03 / Васильченко Олексій Володимирович ; Харківський політехнічний ун-т. - Х., 1995. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА289942
Васильченко, Олена Миколаївна.
Правові аспекти розпорядження продукцією колективними сільськогосподарськими підприємствами [Текст] : автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.06 / Васильченко Олена Миколаївна ; Національна юридична академія України. - Х., 1995. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського