Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (12)
Зарубіжна україніка (3)
Картографічні видання (1)
Ноти та музичні видання (98)
Підручний фонд відділу стародруків (3)
Кириличні стародруки (8)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (19)
Рідкісні видання (2)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ГАМАН$<.>+<.>A=МИКОЛ$<.>+<.>A=ВАСИЛЬОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 420
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС45425
Миколайчук, Виктор Васильевич.
Валентные и координационные превращения ионов хрома в процессе формирования хром (III)оксидной фазы на поверхности SiO2 [Текст] : дис...канд.хим.наук / Миколайчук Виктор Васильевич ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности. - К., 1994. - 125 л. - л.:111-125.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт химии поверхности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС48498
Гаманюк, Віта Анатоліївна.
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Київський лінгвістичний ун-т. - К., 1995. - 221 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС53720 с пр.1
Миколайчук, Наталия Сергеевна.
Проблемы управления интенсификацией текстильного производства в условиях перехода к рыночным отношениям [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Миколайчук Наталия Сергеевна ; Херсонский индустриальный ин-т. - М., 1993. - 287 с.+ прил. С.: 288-403.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Херсонский индустриальный институт

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС82308
Миколайчук, Микола Миколайчук.
Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Миколайчук Микола Миколайчук ; Одеський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - О., 2004. - 268 арк. - арк. 218-235.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС93916
Миколенко, Тетяна Михайлівна.
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Миколенко Тетяна Михайлівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005. - 260 арк. - арк. 180-210.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС87064
Гаман, Петро Ілліч.
Державна політика екологобезпечного розвитку економіки в трансформаційний період [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Гаман Петро Ілліч ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2005. - 176 арк. - арк. 156-172.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС89199
Гаман, Микола Васильович.
Державне управління інноваційною діяльністю в Україні [Текст] : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Гаман Микола Васильович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2005. - 424 арк. - арк. 370-415.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС90185
Миколенко, Олена Миколаївна.
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Миколенко Олена Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005. - 220 арк. - арк. 182-214.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС92512
Гаман, Тетяна Василівна.
Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Гаман Тетяна Василівна ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л., 2006. - 246 арк.: табл., рис. - арк. 184-214.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС108283
Гаман, Сергій Миколайович.
Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Гаман Сергій Миколайович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 218 арк. - Бібліогр.: арк. 204-218.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Класичний приватний університет (Запоріжжя)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС56795
Миколайко, Валерій Павлович.
Родючість грунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання міжрядь в умовах Центрального Лісостепу України [Текст] : дис... канд. с.- г. наук: 06.00.01 / Миколайко Валерій Павлович ; Уманська сільськогосподарська академія. - Умань, 1997. - 133 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Уманська сільськогосподарська академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС64118
Миколишин, Лідія Іванівна.
Особливості патоморфозу, клінічних проявів, виявлення та імунопрофілактики туберкульозу в дітей раннього й дошкільного віку в сучасних умовах [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.26 / Миколишин Лідія Іванівна ; Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. - Л., 1999. - 314 л. - л.281-314.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС68038
Миколенко, Александр Иванович.
Проблемы возмещения вреда, причиненного административным правонарушением [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Миколенко Александр Иванович ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2000. - 212 л. - л. 201-212.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС104593
Миколенко, Дмитро Валерійович.
Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899-1908 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Миколенко Дмитро Валерійович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 241 арк. - арк. 204-241.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ДС73680
Гаманюк, Ольга Анатоліївна.
Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Гаманюк Ольга Анатоліївна ; Краматорський економіко-гуманітарний ін-т. - Краматорськ, 2001. - 198 арк. - арк. 147-159.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ДС78104
Миколаєнко, Ірина Миколаївна.
Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Миколаєнко Ірина Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 251 арк. - арк. 174-199.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ДС101094
Миколайчук, Мар'яна Ігорівна.
Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Миколайчук Мар'яна Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 214 арк.: табл., рис. - арк. 158-176.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА289738
Гаманюк, Віта Анатоліївна.
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1995. - 24 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
ХДПУ імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА335125
Гаман, Петро Ілліч.
Державна політика екологічного розвитку економіки в трансформаційний період [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Гаман Петро Ілліч ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х., 2005. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський регіональний інститут державного управління; Національна академія державного управління при Президентові України (Київ); Харківський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА335429
Миколенко, Олена Миколаївна.
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Миколенко Олена Миколаївна ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет внутрішніх справ (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського