Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (16)
Зарубіжна україніка (4)
Ноти та музичні видання (5)
Підручний фонд відділу стародруків (2)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ГЕРАСИМЧУК$<.>+<.>A=ЗОРЯН$<.>+<.>A=ВІКТОРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 407
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС51152
Герасимчук, Олег Николаевич.
Выносливость и циклическая трещиностойкость титанового сплава ВТЗ-I в различных структурных состояниях [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.02.06 / Герасимчук Олег Николаевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности. - К., 1995. - 131 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем прочности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС53244
Герасимчук, Володимир Іванович.
Формування ринку праці в умовах трансформації економічної системи України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.02 / Герасимчук Володимир Іванович ; НАН України, Н.-д. центр з проблем зайнятості населення та ринку праці. - К., 1996. - 186 л.+додат.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС54330
Герасимчук, Василь Гнатович.
Маркетинг і розвиток підприємства [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.06.03 / Герасимчук Василь Гнатович ; Київський держ. економічний ун-т. - К., 1995. - 408 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС83467
Герасимчук, Ірина Вікторівна.
Психолого-педагогічні умови організації групової діяльності курсантів у навчанні іноземної мови [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / І.В.Герасимчук ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2004. - 232 арк.: рис. - арк. 168-185.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький)

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС87398
Герасимчук, Петро Олександрович.
Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / Герасимчук Петро Олександрович ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2004. - 376 арк.: іл. - арк. 325-376.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС88968
Герасимчук, Елена Михайловна.
Основы теории проектирования торцовых фасонных фрез [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / Герасимчук Елена Михайловна ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". - К., 2005. - 189 л.: рис. - Библиогр.: л. 180-187.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС88992
Герасимчук, Таміла Федорівна.
Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989-2004 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Герасимчук Таміла Федорівна. - К., 2005. - 311 арк. - арк. 233-297.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС91325
Герасимчук, Наталія Андріївна.
Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Герасимчук Наталія Андріївна ; Європейський ун-т. - К., 2005. - 234 арк.: рис., табл. - арк. 204-218.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Європейський університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС106214
Герасимчук, Валентина Андріївна.
Специфіка тексту філософського роману ХХ століття [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.08 / Герасимчук Валентина Андріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 438 арк. - арк. 401-438.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС47681
Герасимчук, А. В..
Тестерное значение признаков неспецифической (естественной) резистентности для прогнозирования молочной продуктивности, жизнеспособности и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота [Текст] : дис... д-ра с.-х. наук: 06.02.01; 03.00.15 / Герасимчук А. В. ; Украинский аграрный ун-т. - К., 1993. - 448 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Украинский аграрный университет (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС55864
Герасимчук, Роман Дмитрович.
Клініко-неврологічна характеристика порушень мозкової гемодинаміки та їх корекція при первинній артеріальній гіпотонії [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.15 / Герасимчук Роман Дмитрович ; Івано-Франк. держ. мед. акад. - Івано-Франківськ, 1996. - 335 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС57815
Герасимчук, Виктор Семенович.
Динамика и структура крупномасштабных магнитных неоднородностей в двухподрешеточных магнетиках во внешних осциллирующих полях [Текст] : дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.11 / Герасимчук Виктор Семенович ; Донбасская гос. академия строительства и архитектуры. - Донецк, 1995. - 302 л. - л. 274-302.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры (Макеевка)

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС58110
Герасимчук, Валентина Іванівна.
Патріотичне виховання студентської молоді в українських і польських вищих закладах [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Герасимчук Валентина Іванівна ; Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 1997. - 167 л. - л. 151-167.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС69560
Герасимчук, Игорь Викторович.
Локализация нелинейных волн в дефектных, слоистых и модулированных системах [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Герасимчук Игорь Викторович ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2000. - 150 л. - Библиогр.: л. 141-150.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ДС69843
Герасимчук, Андрій Станіславович.
Державне регулювання розвитку приватних агроформувань [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Герасимчук Андрій Станіславович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 198 арк.: рис. - арк. 177-186.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ДС71339
Герасимчук, Олег Олександрович.
Вдосконалення барабанного очисника головок коренеплодів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Герасимчук Олег Олександрович ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк, 2001. - 160 арк. - арк.135-144.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Луцький державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ДС72397
Герасимчук, Зоряна Вікторівна.
Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / Герасимчук Зоряна Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2001. - 522 арк. - Бібліогр.: арк. 471-484.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  ДС76673
Герасимчук, Володимир Іванович.
Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Герасимчук Володимир Іванович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2002. - 455 арк. - Бібліогр.: арк. 404-425.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА292000
Герасимчук, Олег Миколайович.
Витривалість і циклічна тріщиностійкість титанового сплаву ВТЗ-1 у різних структурних станах [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Герасимчук Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. - К., 1996. - 15 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем міцності (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА292858
Герасимчук, Віктор Семенович.
Динаміка та структура крупномасштабних магнітних неоднорідностей в двопідграткових магнетиках у зовнішніх осцилюючих полях [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Герасимчук Віктор Семенович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т. - Донецьк, 1996. - 30 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Донецький фізико-технічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського