Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (6)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ГРИНЬОВ$<.>+<.>A=ВАЛЕНТИН$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 227
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС89558
Гриньов, Андрій Валентинович.
Стратегія інноваційного розвитку підприємства [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Гриньов Андрій Валентинович ; Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - Х., 2004. - 485 арк.: рис., табл. - арк. 381-408.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС61467
Гриньова, Марина Вікторівна.
Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Гриньова Марина Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1998. - 361 л. - Бібліогр.: л. 281-306.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС68132
Валентинов, Владислав Леонідович.
Соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарської кооперації [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Валентинов Владислав Леонідович ; Таврійська держ. агротехнічна академія. - Мелітополь, 2000. - 194 арк.+ дод. - арк. 179-192.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Таврійська державна агротехнічна академія (Мелітополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС69201
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Гриньова Валентина Миколаївна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2000. - 416 арк.+ дод. - арк. 381-416.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС77472
Гриньов, Віталій Йосипович.
Формування дидактичної культури майбутнього вчителя [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гриньов Віталій Йосипович ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 179 арк.: рис., табл. - арк. 161-179.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  РА340511
Гриньов, Артем Олександрович.
Підвищення ефективності алмазного шліфування важкооброблюваних інструментальних сталей при обробленні зі збільшеними дугами контакту круга із заготовкою [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / Гриньов Артем Олександрович ; Донецький національний технічний ун-т. - Донецьк, 2005. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  РА350958
Гриньова, Наталія Володимирівна.
Таємнознавство в полі культури [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / Гриньова Наталія Володимирівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 34 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  РА364433
Гриньова, Наталія Володимирівна.
Таємнознавство в полі культури: генезис, репрезантації, функції [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / Гриньова Наталія Володимирівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2009. - 34 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  РА312823
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Гриньова Валентина Миколаївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2001. - 45 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки і психології професійної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  РА299498
Гриньова, Марина Вікторівна.
Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Гриньова Марина Вікторівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К., 1998. - 48 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  РА302312
Гриньов, Вадим Федорович.
Наукові основи технології виготовлення алмазних інструментів методами газотермічного напилення [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.03.07 / Гриньов Вадим Федорович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ". - К., 1998. - 32 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  РА303701
Гриньов, Андрій Валентинович.
Бізнес- планування розвитку акціонерного товариства [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гриньов Андрій Валентинович ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 1999. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  РА299080
Гриньова, Віта Анатоліївна.
Діагностика та лікування хворих на ексудативний сфеноїдит [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / Гриньова Віта Анатоліївна ; Київський НДІ отоларингології ім. О.С.Коломійченка. - К., 1997. - 18 с.


Дод. точки доступу:
Київський НДІ отоларингології імені О. С. Коломійченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  РА311826
Валентинов, Владислав Леонідович.
Соціально- економічні передумови розвитку сільськогосподарської кооперації [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Валентинов Владислав Леонідович ; Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2000. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
15.
  
  РА311428
Гриньов, Роман Миколайович.
Стан імунореактивності організму хворих на хронічний холецистит до та після різних методів хірургічного лікування [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Гриньов Роман Миколайович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2000. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА324573
Гриньов, Віталій Йосипович.
Формування дидактичної культури майбутнього вчителя [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гриньов Віталій Йосипович ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003. - 21 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  РА333937
Гриньов, Андрій Валентинович.
Стратегія інноваційного розвитку підприємства [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Гриньов Андрій Валентинович ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2004. - 36 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА356204
Гриньов, Юрій Олександрович.
Підвищення ефективності застосування універсальних різців за рахунок оптимізації геометричних параметрів поворотної робочої частини [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / Гриньов Юрій Олександрович ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". - Донецьк, 2008. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА369590
Гриньов, Роман Станіславович.
Екситонний транспорт у J-агрегатах з контрольованим ступенем безладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Гриньов Роман Станіславович ; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. - Х., 2010. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  ВС30284

Диво 93 [Текст] : чудеса, рекорды, достижения / сост. В. Валентинов [и др.]. - М. : Русская книга, 1993. - 191 с.: ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Валентинов, В. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського