Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (2)
Зарубіжна україніка (1)
Ноти та музичні видання (1)
Цифрова бібліотека (1)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ГУСЄВ$<.>+<.>A=ВЯЧЕСЛАВ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 195
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС83363
Гусєва, Ольга Юріївна.
Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Гусєва Ольга Юріївна ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2004. - 216 арк.: рис. - арк. 177-188.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС86478
Гусєв, Микола Гаврилович.
Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення степу України [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.12 / Гусєв Микола Гаврилович ; УААН, Інститут землеробства Південного регіону. - Херсон, 2005. - 437 арк. - арк. 338-378.


Дод. точки доступу:
УААН; Інститут землеробства південного регіону (Херсон)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС95346
Гусєва, Тетяна Павлівна.
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гусєва Тетяна Павлівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2006. - 264 арк.: табл. - арк. 188-210.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки і психології професійної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС101039
Вячеславова, Олена Анатоліївна.
Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Вячеславова Олена Анатоліївна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 197 арк. - арк. 180-197.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  РА284875
Гусєв, Олександр Анатолiйович.
Динамiка грат ковалентних кристалiв [Текст] : автореф.дис...канд.фiз.-мат.наук / Гусєв Олександр Анатолiйович ; Донецький ун-т. - Донецьк, 1993. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  РА296395
Гусєв, В'ячеслав Олександрович.
Удосконалення економічної оцінки інноваційних проектів [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Гусєв В'ячеслав Олександрович ; Харківський держ. політехнічний ун-т. - Х., 1997. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  РА335606
Гусєв, Микола Гаврилович.
Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.12 / Гусєв Микола Гаврилович ; Вінницький держ. аграрний ун-т. - Вінниця, 2005. - 40 с.: табл.


Дод. точки доступу:
Вінницький державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  РА350096
Вячеславова, Олена Анатоліївна.
Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Вячеславова Олена Анатоліївна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  РА346656
Гусєв, Володимир Владиленович.
Наукові основи технологічного забезпечення експлуатаційних характеристик виробів із технічної кераміки при алмазному шліфуванні [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.08 / Гусєв Володимир Владиленович ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". - Донецьк, 2006. - 36 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  РА344773
Гусєва, Тетяна Павлівна.
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гусєва Тетяна Павлівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2006. - 22 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки і психології професійної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  РА347123
Гусєва, Лариса Валентинівна.
Радіаційно-гігієнічна оцінка монацитових пісків узбережжя Азовського моря, профілактика несприятливої дії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Гусєва Лариса Валентинівна ; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзеєва АМН України. - К., 2006. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  РА360112
Гусєв, Юрій Борисович.
Спеціалізований програмно-модельний комплекс для дослідження напружено-деформованого стану силових елементів машин з урахуванням деградації властивостей [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Гусєв Юрій Борисович ; Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний ін-т. - Маріуполь, 2008. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  РА366052
Гусєва, Наталія Юріївна.
Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Гусєва Наталія Юріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  РА366710
Гусєв, Юрій Борисович.
Обгрунтування параметрів високонавантажених машин на основі моделювання напружено-деформованого стану з урахуванням деградації властивостей основних елементів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Гусєв Юрій Борисович ; Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний ін-т. - Маріуполь, 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  РА368002
Гусєва, Анжела Володимирівна.
Психологічні чинники готовності особистості до громадської активності [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Гусєва Анжела Володимирівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2009. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА368893
Гусєва, Катерина Анатоліївна.
Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам міліцією України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гусєва Катерина Анатоліївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2009. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
17.
  
  РА369125
Гусєв, Дмитро Вікторович.
Анаеробні композиції з олігомерними каучуками і новими донорно-акцепторними системами тверднення [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.06 / Гусєв Дмитро Вікторович ; Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний ун-т". - Д., 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА303931
Гусєвський, Юрій Ілліч.
Наукові основи створення ефективних систем тягового електроприводу з тиристорними перетворювачами для автономних локомотивів [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.07 / Гусєвський Юрій Ілліч ; Харківська держ. академія залізничного транспорту. - Х., 1999. - 36 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія залізничного транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА302002
Гусєв, Юрій Вячеславович.
Вдосконалення системи поточного утримання колії промислових підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.12 / Гусєв Юрій Вячеславович ; Східноукраїнський держ. ун-т. - Луганськ, 1997. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА305683
Гусєв, Віктор Іванович.
Бунд в суспільнополітичному житті України (кінець ХІХ ст.- 1921 р.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 36 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського