Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (5)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ДМИТРИЧЕНК$<.>+<.>A=ЛИЛИ$<.>+<.>A=ИВАНОВН$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 131
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС40325
Дмитриченко, Елена Владимировна.
Функциональное состояние миокарда левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.06 / Дмитриченко Елена Владимировна ; Украинский НИИ кардиологии им. Н.Д.Стражеско. - К., 1993. - 166 л. - Библиогр.:л.139-162.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ кардиологии имени Н. Д. Стражеско (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС52142
Дмитриченко, Лідія Михайлівна.
Стан репродуктивної функції жінок, які зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.01 / Дмитриченко Лідія Михайлівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1996. - 169 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут педіатрії, акушерства і гінекології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС94326
Дмитриченко, Лиана Анатольевна.
Структура общественного производства: социально-экономический аспект [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дмитриченко Лиана Анатольевна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2006. - 215 л. - Библиогр.: л. 196-213.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС75637
Лилик, Оксана Ярославівна.
Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Лилик Оксана Ярославівна ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. - К., 2002. - 239 арк. - арк. 183-202.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС73756
Дмитриченко, Лилия Ивановна.
Государственное регулирование экономики (социально-экономический аспект) [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.01.01 / Дмитриченко Лилия Ивановна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2002. - 430 л. - Библиогр.: л. 395-427.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС79249
Дмитриченко, Ігор Володимирович.
Розмежування морських просторів між прибережними державами у міжнародному морському праві: теорія і практика [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дмитриченко Ігор Володимирович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 240 арк.: рис. - арк.205-226.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  РА342531
Дмитриченко, Ліана Анатоліївна.
Структура суспільного виробництва: соціально-економічний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дмитриченко Ліана Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2006. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  РА293236
Дмитриченко, Лідія Михайлівна.
Стан репродуктивної функції жінок, які зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Дмитриченко Лідія Михайлівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1996. - 21 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут педіатрії, акушерства і гінекології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  РА318906
Дмитриченко, Лілія Іванівна.
Державне регулювання економіки (соціально-економічний аспект) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Дмитриченко Лілія Іванівна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 36 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  РА320015
Лилик, Оксана Ярославівна.
Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Лилик Оксана Ярославівна ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. - К., 2002. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  РА323419
Дмитриченко, Ігор Володимирович.
Розмежування морських просторів між прибережними державами у міжнародному морському праві: теорія і практика [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дмитриченко Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ВА570656
Кеннауей, Александр.
Инженер в рыночной экономике: Опыт Запада и Востока [Текст] / А. Кеннауей ; ред. Н. Ф. Дмитриченко ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1996. - 176 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дмитриченко, Николай Федорович (ред.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ВС32153

Сталкери. Документальна розповідь [Текст] / голов. ред. С. Дмитриченко ; Грінпіс Україна. - К. : Діалог-Система Україна проект А.Л.Д., 1996. - 56 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дмитриченко, С. (голов. ред.); Грінпіс Україна

Видання зберігається у :
14.
  
  ВА560685

Развитие рельефа и его устойчивость [Текст] / С. М. Александров [и др.] ; РАН, Ин-т географии. - М. : Наука, 1993. - 187 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Александров, Сергей Михайлович; Горелов, Сергей Кузьмич; Коржуев, Сергей Сергеевич; Лилиенберг, Д.А.; Тимофеев, Д.А.; Российская академия наук; Институт географии (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  Р81569

Гіпертрофічна кардіоміопатія: клініка, діагностика, лікування [Текст] : метод. рекомендації / Г. В. Яновський [та ін.] ; Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи. - К. : [б.в.], 1997. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Яновський, Г. В.; Воронков, Л. Г.; Ілляш, М. Г.; Дмитриченко, О. В.; Бризінська, Я. М.; Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи

Видання зберігається у :
16.
  
  ВА597602
Дмитриченко, Лилия Ивановна.
История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Л. И. Дмитриченко. - Донецк : КИТИС, 1999. - 450 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ВА603699
Дмитриченко, Николай Федорович.
Эластогидродинамика: теория и практика [Текст] / Н. Ф. Дмитриченко. - Львов : Изд-во Национального ун-та "Львовская политехника", 2000. - 219 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
18.
  
  ВА604385

Славистический сборник [Текст] : в честь 70-летия профессора П.А.Дмитриева / ред. Г. И. Сафронов, Г. А. Лилич ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1998. - 339 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сафронов, Г. И. (ред.); Лилич, Г. А. (ред.); Дмитриев, Петр Андреевич (о нём); Санкт-Петербургский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ВА607140
Лилиенблюм, М. Л..
Палестинофильство, сионизм и их противники [Текст] / М. Л. Лилиенблюм. - Одесса : Издание книжного магазина Я.Х.Шермана, 1899. - 89 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)
20.
  
  Р89484

Основи технології обробки авіаційних матеріалів [Текст] : лабораторні роботи 7- 12 для студ. спец. 7.100106 "Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден" / уклад. М. Ф. Дмитриченко, М. Г. Ключко ; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. - К. : КМУЦА, 2000. - 48 с.


Дод. точки доступу:
Дмитриченко, Микола Федорович (уклад.); Ключко, Михайло Григорович (уклад.); Київський міжнародний університет цивільної авіації

Видання зберігається у :
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського