Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (31)
Зарубіжна україніка (5)
Картографічні видання (25)
Ноти та музичні видання (45)
Підручний фонд відділу стародруків (9)
Кириличні стародруки (2)
Видання гражданського друку (2)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (6)
Рідкісні видання (5)
Цифрова бібліотека (1)
Книжкові видання    Розширений пошук
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=СОЛУХ$<.>+<.>A=БОРИС$<.>+<.>A=ВОЛОДИМИРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1724
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС40303
Борисюк, Олег Юрійович.
Прогнозування ефективності мікрохірургічного лікування жінок з неплідністю запального генезу [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.01 / Борисюк Олег Юрійович ; Український НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. - К., 1992. - 218 л. - Библиогр.:л.138-173.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Український НДІ педіатрії, акушерства та гінекології

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС40494
Борисевич, Борис Владимирович.
Сравнительная морфология тонкого отдела кишечника поросят-сосунов при диареях инфекционной этиологии (трансмиссивный гастроэнтерит свиней, ротавирусная инфекция и колиэнтерит) [Текст] : дис...канд.вет.наук:16.00.02 / Борисевич Борис Владимирович ; Украинский аграрный ун-т. - К., 1993. - 219 с. - Библиогр:с.193-219.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Украинский аграрный университет (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС40797
Борисюк, А А.
Колебания и излучение звука упругими пластинами, возбуждаемыми турбулентным потоком [Текст] : дис...канд.физ.-мат.наук / Борисюк А А ; АН Украины, Ин-т гидромеханики. - К., 1993. - 145 с. - Библиогр:с.138-145.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Институт гидромеханики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС43596
Борисенко, Теодор Ілліч.
Сушіння подрібнених відходів деревени в установках щільного шару [Текст] : дис...канд. техн. наук в формі наук.доповіді: 05.21.05 / Борисенко Теодор Ілліч ; Український лісотехнічний ун-т. - Львів, 1993. - 40 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Український лісотехнічний университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС43424сл
Борисюк, Михайло Дем'янович.
Розробка і впровадження елементів і пристроїв танкових систем автоматики і електрообладнання [Текст] : дис...д-ра техн.наук в формі наук.доповіді:05.13.05 / Борисюк Михайло Дем'янович ; ХПІ. - Х., 1993. - 46 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
ХПІ

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС48863
Борисенко, Николай Васильевич.
Газофазный синтез и адсорбционные свойства высокодисперсных хромсодержащих кремнеземов [Текст] : дис...канд. хим. наук: 02.00.17 / Борисенко Николай Васильевич ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности. - К., 1995. - 119 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт химии поверхности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС49440
Борисенко, Татьяна Ивановна.
Автоматизация синтеза проблемно- ориентированного программного обеспечения автоматизированных систем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.09 / Борисенко Татьяна Ивановна ; Харьковский технический ун-т радиоэлектроники. - Х., 1995. - 161 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харьковский технический университет радиоэлектроники

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС66856
Борисов, Сергій Ілліч.
Ca2+ та фрагментація хроматину у ядрах лімфоцитів тимусу та селезенки щурів за радіаційного апоптозу [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Борисов Сергій Ілліч ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 139 арк. - арк. 117-139.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС56547
Борисенко, Михайло Іванович.
Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Борисенко Михайло Іванович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1996. - 377 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС57847
Борисова, Виктория Анатольевна.
Финансовое планирование как инструмент регулирования развития предприятия [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Борисова Виктория Анатольевна ; Сумский гос. аграрный ун-т. - Сумы, 1997. - 198 л. - л. 152-165.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сумский государственный аграрный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС62952
Борисенко, Ольга Петровна.
Применение методов моделирования и затратно- ценового анализа в прогнозировании и адаптивном планировании урожайности зерновых (на материалах Луганской области) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.07.02 / Борисенко Ольга Петровна ; Луганский гос. аграрный ун-т. - Луганск, 1999. - 203 л. - л. 193-199.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Луганский государственный аграрный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС52932
Борисова, Татьяна Александровна.
Изучение транслокации секретируемых белков через мембрану [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / Борисова Татьяна Александровна ; НАН Украины, Институт биохимии им. А.В.Палладина. - К., 1996. - 120 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт биохимии имени А. В. Палладина (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС51544
Борисов, Олексій Дмитрович.
Організація навчально-виховного процесу в Ліцеї мистецтв [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Борисов Олексій Дмитрович ; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1996. - 169 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС80975
Борисенко, Андрей Юрьевич.
Особенности формирования структуры и свойств углеродистых сталей при газовоздушном охлаждении и разработка экологически чистой технологии термической обработки проволоки для изготовления поршневых колец [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Борисенко Андрей Юрьевич ; Ин-т черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины. - Д., 2003. - 158 л.: рис. - Библиогр.: л. 142-155.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт черной металлургии имени З. И. Некрасова (Днепропетровск)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ДС81533
Борисенко, Наталія Дмитрівна.
Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця XX століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Борисенко Наталія Дмитрівна ; Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2003. - 231 арк. - арк. 188-214.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ДС81565
Борисенко, Сергій Анатолійович.
Українсько-російські відносини: квітень - грудень 1918 року [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Борисенко Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2003. - 177 арк. - арк. 150-169.


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ДС81557
Борисенко, Катерина Григорівна.
Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Борисенко Катерина Григорівна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003. - 182 арк. - арк. 159-182.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  ДС83034
Борисова, Зоя Александровна.
Сущность теологического и философского просвещения: от Гегеля к Фейербаху (социальный аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Борисова Зоя Александровна ; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2003. - 192 л. - Библиогр.: л. 174-192.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий гос. университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ДС82985
Борисова, Марина Викторовна.
Вызванные ЭЭГ-потенциалы у детей и подростков: связь с индивидуальными особенностями внимания [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.13 / Борисова Марина Викторовна ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2003. - 131 л.: рис. - Библиогр.: л. 111-131.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  ДС83145
Борисюк, Алла Степанівна.
Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Борисюк Алла Степанівна ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 390 арк. - арк. 207-229.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського