Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>U=В192.1 я73-5$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 41
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ВА570229

Методи обчислень [Текст] : практикум на ЕОМ: Навч. посібник для студ. вузів, які навчаються із спец. "Прикладна математика" / В. Л. Бурківська [та ін]. - К. : Вища школа, 1995. - 303 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бурківська, Валентина Лаврентіївна; Войцехівський, Сергій Олександрович; Гаврилюк, Іван Петрович; Греков, Леонід Дмитрович; Клуннік, Олексій Олексійович

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  Р82481

Числові методи [Текст] : метод. вказівки для студ. денної форми навчання / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича ; укл. В. Г. Дейбук [та ін.]. - Чернівці : [б.в.], 1997. - 33 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дейбук, В. Г. (укл.); Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  Р81283

Методичні вказівки з виконання обчислювальної практики [Текст] : для студ. ІІІ курсу радіофізичного фак. / Харківський держ. ун-т ; упоряд. В. А. Свіч [та ін.]. - Х. : [б.в.], 1996. - 21 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Свіч, Василь Антонович (упоряд.); Харківський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ВА582389

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Чисельні методи в інженерній діяльності" для студентів бакалаврського напрямку 6.0911 "Лазерна та оптоелектронна техніка" [Текст] / Вінницький держ. технічний ун-т ; уклад. Т. Б. Мартинюк [та ін.]. - Вінниця : [б.в.], 1997. - 67 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Мартинюк, Тетяна Борисівна (уклад.); Вінницький державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ВА586504

Методичні вказівки до виконання розрахункових та лабораторних робіт по освоєнню чисельних методів [Текст] : для студ. усіх спец. усіх форм навч. / Черкаський інженерно- технологічний ін-т ; уклад. Г. Т. Олійник, С. В. Черниш. - Черкаси : [б.в.], 1998. - 79 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Олійник, Григорій Тимофійович (уклад.); Черниш, Світлана Володимирівна (уклад.); Черкаський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  Р81449

Методичні вказівки до виконання семестрових завдань з вищої математики за допомогою ЕОМ [Текст] : для студ. будівельних і машинобудівельних спец. / Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури ; уклад. А. Л. Колісніченко. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1996. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Колісніченко, Анатолій Леонтійович (уклад.); Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ВА567272

Методи обчислень [Текст] : практикум на ЕОМ: Навч. посібник для студ. вузів, які навчаються із спец. "Прикладна математика" / В. Л. Бурківська [та ін.]. - К. : Вища школа, 1995. - 303 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бурківська, Валентина Лаврентіївна; Войцехівський, Сергій Олександрович; Гаврилюк, Іван Петрович; Греков, Леонід Дмитрович; Клуннік, Олексій Олексійович

Видання зберігається у :
8.
  
  ВА620778
Артемьев, Иосиф Тимофеевич.
Численные методы [Текст] : лаборат. практикум / И. Т. Артемьев, Л. А. Ильина ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н.Ульянова. - Чебоксары : Издательство Чувашского ун-та, 2001. - 88 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ильина, Лариса Алексеевна; Чувашский гос. университет имени И. Н. Ульянова

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  В346129/Ч. 1
Мостовская, Любовь Григорьевна
Практикум по курсу "Вычислительная математика" [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 220400 "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" и 210200 "Автоматизация технологических процессов и производств" / Л. Г. Мостовская, А. И. Середа. - Мурманск : Мурманский гос. технический ун-т, 2001 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2001. - 86 с. - Библиогр.: с. 85.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Середа, Альгирдас-Владимир Игнатьевич; Мурманский гос. технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  Р95808

Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Вычислительная математика и информатика" для студентов химических специальностей всех форм обучения [Текст] / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; сост. Т. Г. Бабак, Е. Д. Пономаренко. - Х. : НТУ "ХПИ", 2002. - 31 с. - Библиогр.: с. 30.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бабак, Татьяна Геннадьевна (сост.); Пономаренко, Евгения Дмитриевна (сост.); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  Р95972

Чисельні методи в інженерних задачах [Текст] : метод. вказівки і контрольні роботи 1-7 для студ. Інституту заочного та дистанційного навчання техн. спец. / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Н. О. Клешня [та ін.]. - К. : НАУ, 2002. - 40 с.: рис. - Бібліогр.: с. 38.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Клешня, Надія Олександрівна (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  СО24977
Якубович, Анатолий Николаевич.
Численные методы в строительстве [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Якубович ; Северный международный ун-т. - Магадан : [б.и.], 2000. - 63 с.: рис. - Библиогр.: с. 64.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Северный международный университет (Магадан)

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  Р97443

Учебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы по дисциплине "Математика". Раздел "Вычислительная математика" [Текст] : спец.: 012600 - метеорология, 012700 - гидрология, 012800 - океанология / сост. В. Н. Веретенников ; Российский гос. гидрометеорологический ун-т. - СПб. : РГГМУ, 2001. - 51 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Веретенников, Валентин Николаевич (сост.); Российский гос. гидрометеорологический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ВА652251

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Вычислительная математика" для студентов специальностей 7.090803 "Электронные системы" и 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" [Текст] / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; сост. И. Ф. Домнин [и др.]. - Х. : НТУ "ХПИ", 2003. - 76 с.: рис. - Библиогр.: с. 57.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Домнин, Игорь Феликсович (сост.); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  В348077/Ч. 1
Чисельні методи [Текст] : метод. вказівки та завдання до викон. лаб. робіт для студ. усіх форм навч. спец. 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем", 7.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень", 7.080407 "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг", 6.080200 "Прикладна математика" / уклад. В. М. Середенко [та ін.] ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2003 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 58 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 58.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Середенко, Валерій Миколайович \уклад.\; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ВА690018

Лабораторний практикум з дисципліни "Чисельні методи математики" для студентів спеціальностей 6.091501, 6.080401, 6.080402, 6.092401, 6.091503 [Текст] / уклад. Ю. В. Мітіхін [та ін.] ; Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2007. - 81 с. - Бібліогр.: с. 81.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Мітіхін, Юрій Васильович (уклад.); Черкаський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  Р110411

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Обчислювальна математика" для студентів спеціальностей "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади" та "Електронні прилади та пристрої" [Текст] / Вінницький національний технічний ун-т ; уклад. Л. В. Крилик, М. О. Прокопова. - Вінниця : ВНТУ, 2007. - 38 с. - Бібліогр.: с. 37.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Крилик, Людмила Вікторівна (уклад.); Прокопова, Марія Олександрівна (уклад.); Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  ВА691743

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Чисельні методи в інформатиці" [Текст] : для студентів напряму підготовки 0804 "Комп`ютерні науки" всіх форм навчання / уклад. В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. - Х. : ХНЕУ, 2007. - 60 с.: табл. - Бібліогр.: с. 59.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Задачин, Віктор Михайлович (уклад.); Конюшенко, Ірина Григорівна (уклад.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ВА697815
Катерина, Євген Іванович.
Практикум з числових методів [Текст] : навч. посібник / Є. І. Катерина ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2008. - 144 c.: рис. - Бібліогр.: с. 143.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  Р105076

Методичні рекомендації до виконання практичних занять з курсу "Чисельні методи в інформатиці" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання [Текст] / уклад. В. В. Туманов ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2005. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Туманов, Валерій Володимирович (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського