Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>U=З973-018.121 я73-1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
  
  ВА593725
Каханер, Дэвид.
Численные методы и программное обеспечение [Текст] / Д. Каханер [и др] ; ред. пер. ИкХ. Д. Икрамов. - М. : Мир, 1998. - 576 с.: ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Моулер, Клив; Нэш, Стивен; Икрамов, Х. Д. (ред.); (ред.пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
2.
  
  ВА597114

Основи методів обчислень на ЕОМ [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Місюра [и др.] ; Український держ. морський технічний ун-т. - Миколаїв : УДМТУ, 1998. - 54 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Місюра, Наталія Василівна; Приходько, Сергій Борисович; Суслов, Сергій Віталійович; Тимофєєв, Віктор Іванович; Український державний морський технічний університет (Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ВА600699
Лозинський, А. О..
Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD i MATLAB [Текст] : навч. посіб. / А. О. Лозинський [та ін] ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 2000. - 166 с.: іл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Мороз, В. І.; Паранчук, Я. С.; Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ВА615521
Емченко, Ольга Владимировна.
Машинные методы решения задач алгебры, математического анализа и обработки экспериментальных данных [Текст] : учеб. пособие / О. В. Емченко, С. Е. Сысоев ; Уфимский гос. авиационный технический ун-т. - Уфа : [б.и.], 2000. - 224 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сысоев, Сергей Егорович; Уфимский гос. авиационный технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ВА680294
Кристалинский, Роман Ефимович.
Преобразования Фурье и Лапласа в системах компьютерной математики [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 351400 - "Прикладная информатика (по областям)" и др. междисциплинар. спец. / Р. Е. Кристалинский, В. Р. Кристалинский. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 216 с. - Библиогр.: с. 214-215.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кристалинский, Владимир Романович

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд
6.
  
  ВС46520
Эдвардс, Чарльз Генри.
Дифференциальные уравнения и краевые задачи. Моделирование и вычисление с помощью Mathematica, Maple и Matlab [Текст] : [учебник] / Ч. Г. Эдвардс, Д. Э. Пенни. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. - 1094 с. - Библиогр.: с. 970-978.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Пенни, Дэвид Э.

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
7.
  
  В351438/Ч. 2
Кузьмін, Анатолій Володимирович
Символьні та наближені обчислення в системі Maple [Текст] : навч. посіб. / А. В. Кузьмін [и др.]. - К. : Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), [2006?] .
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 127 с. - Бібліогр.: с. 123.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кузьміна, Наталія Миколаївна; Телейко, Андрій Богданович; Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ВА766676

Математичні методи і моделі: комп'ютерне моделювання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Завгородня Н. М. та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2012. - 186 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 125. - 500 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Завгородня, Ніна Миколаївна; Панченко, Сергій Володимирович; Бантюков, Сергій Євгенович; Меркулов, В. С.; Українська державна академія залізничного транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів
9.
  
  ВА768517
Жученко, Анатолій Іванович.
Оцінювання параметрів та перевірка статистичних гіпотез. Теорія та практика роботи з Math CAD, MatLab, MS Excel [Текст] : нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Автоматизоване управління технологічними процесами" / А. І. Жученко, Л. Д. Ярощук ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 154 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 152-154. - 200 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ярощук, Людмила Дем'янівна; "Київський політехнічний інститут", національний технічний університет України

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ВА788787
Корнійчук, Віктор Іванович.
Основи комп'ютерної арифметики [Текст] : навч. посіб. / В. І. Корнійчук, В. П. Тарасенко, О. В. Тарасенко-Клятченко. - Київ : Корнійчук, 2014. - 168 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165. - 300 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Тарасенко, Володимир Петрович; Тарасенко-Клятченко, Оксана Володимирівна

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ВА794778
Іванюк, Віталій Анатолійович.
Математичні пакети прикладних програм [Текст] : навч. посіб. / В. А. Іванюк ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. - 159 с. : рис. - Бібліогр.: с. 156-158. - 100 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ВА820346
Біла, Тетяна Яківна.
Обробка інформації в інтерактивних середовищах [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" освіт. програми "Електромеханіка" / Т. Я. Біла, В. В. Стеценко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2017. - 395 с. : рис. - Бібліогр.: с. 382-383. - 16 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Стеценко, Володимир Володимирович; Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського