Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (27)Україна у відгуках зарубіжної преси (3417)
Пошуковий запит: <.>DP=2017$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 670
Представлено документи з 1 до 20
...
1.


Августин Волошин: два ювілеї [Текст] / [упоряд. Ігор Ліхтей]. - Ужгород : Карпати, 2017. - 294 с. : іл. - Бібліогр. в знесках. - 300 экз. - ISBN 978-966-671-444-5
2.

Власюк, Віталій Вікторович.
"Обов'язок захистити" в міжнародному праві: досвід України та Грузії [Текст] : монографія / В. В. Власюк ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 113 с. - Бібліогр.: с. 99-112. - 300 экз. - ISBN 978-617-7500-28-4
3.

Савченко, Віктор.
Дванадцять війн за Україну [Текст] / Віктор Савченко ; [пер. з рос. А. Сопронюка]. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 478, [1] с. - Назва обкл. : 12 війн за Україну. - Бібліогр.: с. 456-466. - 2000 экз. - ISBN 978-966-8659-87-4
4.

Лозинський, Аскольд.
Близька Україна. Із нью-йоркського зошита [Текст] / Аскольд Лозинський ; [вступ. ст. Д. Павличко ; післям. В. Науменко]. - Харків : Березіль, 2017. - 315, [4] с. - ISBN 966-95881-2-X
5.


Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти [Текст] : монографія / [Аблязова Е. З. та ін.] ; за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучеревої ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2017. - 451 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 500 экз. - ISBN 978-966-414-212-7
6.

Іванов, Олег Володимирович.
Зовнішня політика і дипломатія Мао Цзедуна: історичний аспект (1945-1976 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Іванов Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2017. - 16 с.
7.


Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні [Текст] : наук. доп. / НАН України, Від-ня економіки, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. В. С. Кравців]. - Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", 2015. - 203, [1] с. : рис., табл. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). - Бібліогр. в знесках. - 100 экз. - ISBN 978-966-02-7534-8. - ISBN 978-966-02-4252-4 (серія)
8.

Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій [Текст] : зб. наук. ст. / Укр. ін-т стратегій глобал. розвитку і адаптації. - Вінниця : Нілан, 2015 - .
Вип. 2 / [О. Билокобильський та ін. ; ред.-упоряд.: Р. Халіков, Г. Тимофєєва]. - 2016. - 268 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-924-306-5
Перший вип. див. за шифром ВА791143.
9.

Скоропадський, Павло Петрович (1873 - 1945).
Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 [Текст] / Павло Скоропадський ; із рос. пер. Елеонора Соловей. - Київ : Наш Формат, 2017. - 455, [1] с. - (Світоглядна література). - Бібілогр. в підрядк. прим. - 3000 экз. - ISBN 978-617-7279-53-1 (папер. вид.). - ISBN 978-617-7279-58-6 (електрон. вид.)
10.


Розвиток транскордонного співробітництва [Текст] : наук.-аналіт. доп. / НАН України, Від-ня економіки ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього" ; [наук. ред. В. С. Кравців]. - Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього, 2015. - 51, [1] с. : рис., табл. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). - Бібліогр. в знесках. - 100 экз.
11.


Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні [Текст] : наук. доп. / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. В. С. Кравців]. - Львів : [б. и.], 2016. - 218 с. : рис., табл. - (Проблеми регіонального розвитку). - Бібліогр.: с. 217-218. - 100 экз. - ISBN 978-966-02-7842-4. - ISBN 978-966-02-4252-4 (серія)
12.


Наукова доповідь "Територіальний розвиток і регіональна політика". Актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації [Текст] / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. В. С. Кравців]. - Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", 2017. - 119 с. : рис., табл. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). - Назва обкл. : Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні. Наукова доповідь. - Бібліогр. в знесках. - 100 экз. - ISBN 978-966-02-4252-4 (серія)
13.


Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України [Текст] : аналіт. доп. / Центр Разумкова ; [керівник проекту В. Сіденко]. - Київ : Заповіт, 2017. - 181 с. : граф., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-2050-10-3
14.


Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : [колект. монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. Володимира Горбуліна. - Харків : Фоліо, 2017. - 494, [1] с. - Бібліогр. в підряд. прим. - 1200 экз. - ISBN 978-966-03-7760-8
15.

Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014).

Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : стеногр. звіт / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2015 - .
Т. 18 : П'ята сесія, 8 грудня 2016 р. - 20 січня 2017 р., №40-53 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2017. - 742, [1] с. - (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). - 100 экз. - ISBN 978-966-922-112-4
16.

Гайдуцький, Павло Іванович.
НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017 [Текст] / Павло Гайдуцький. - Київ : ДКС-центр, 2017. - 851 с. : рис. - Дод. тит. арк. англ. - 800 экз. - ISBN 978-617-7300-04-4
17.

Саакашвили, Михаил Николозович.
Пробуждение силы. Уроки Грузии - для будущего Украины [Текст] / Михаил Саакашвили. - Харьков : Фолио, 2016. - 354, [1] с. : фот. - Назва обкл. : Пробуждение силы. - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-7632-8
18.

Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014).

Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : стеногр. звіт / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2015 - .
Т. 20 : Шоста сесія, 16 березня - 6 квітня 2017року № 16-29 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2017. - 726, [1] с. - (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). - 100 экз. - ISBN 978-966-922-114-8
19.

Бруслик, Bruslyk O. Y..
Комітети Верховної Ради України: час реформ [Текст] : [наук. доп.] / Бруслик О. Ю., Мукомела І. В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Юрайт, 2017. - 107 с. : табл., рис. - (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 20). - Бібліогр. в підрядк. прим. - 100 экз. - ISBN 978-966-2740-93-6
Дод. тит. арк. англ.
20.

Горбулін, Володимир Павлович.
Хроніки передбачень: 2006-2017 [Текст] : [зб. новел] / Володимир Горбулін. - Харків : Фоліо, 2017. - 255 с. - 1200 экз. - ISBN 978-966-03-7938-1
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського