Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (3)Україна у відгуках зарубіжної преси (519)
Пошуковий запит: <.>DP=2017$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 48
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Мінгазутдінова, Галина Ігорівна.
Політика США щодо Центральної Азії (1993 - 2015 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мінгазутдінова Галина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
2.

Черпак, Тетяна Валеріївна.
Законодавча функція Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-парламентської та парламентсько-президентської республіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Черпак Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2017. - 18 с.
3.

Шумінська, Наталія Володимирівна.
Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 - листопад 1919 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шумінська Наталія Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 16 с.
4.

Кокотюха, Андрій.
Покоління сміливих. Україна: 25 років незалежності [Текст] / Андрій Кокотюха. - Харків : Віват, 2016. - 395 с. : кольор. іл., фото. - 2 500 экз. - ISBN 978-617-690-691-9
5.

Україна. Верховна Рада. Скликання (7).

Верховна Рада України сьомого скликання [Текст] : зб. стеногр. бюл. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2016 - .
Т. 10 : Четверта сесія, 1 липня - 2 вересня 2014 р., № 57-73 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 734, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-966-922-072-1
6.

Україна. Верховна Рада. Скликання (7).

Верховна Рада України сьомого скликання [Текст] : зб. стеногр. бюл. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2016 - .
Т. 9 : Четверта сесія, 29 травня - 20 червня 2014 р., № 44-56 / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 742, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-966-922-081-3
7.

Шуліма, А. О.
Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти [Текст] / А. О. Шуліма // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 50-53
8.

Кравчук , М.
Армія Української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження [Текст] / М. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 22-28
9.

Бондаренко, О. В.
Принципи проведення Конституційної модернізації в Україні [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2016. - Вип. 40, Т. 1. - С. 36-39
10.

Chumak, K. O.
Development of the US foreign policy under Obama's first administration: main impact factors [Текст] / K. O. Chumak // Вісник одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. - 2015. - Т. 20, Вип. 2 (23). - С. 78-84
11.

Завадська, О. Р.
Аналіз зовнішньої політики України в період Президентства Л. М. Кравчука [Текст] / О. Р. Завадська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2016. - Вип. 19: збірник наукових праць. - С. 32-38
12.

Паска, О.
Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі [Текст] / О. Паска // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 3 (30). - С. 27-33
13.

Молчанова, О. В.
Репатріація полонених та інтернованих вояків-українців з Німеччини у 1919 - 1920 рр.: досягнення чи невдача дипломатії УНР? [Текст] / О. В. Молчанова // Наукові праці історничного факультету Запорізького національного університету. - 2015. - Вип. 44, Т. 1. - С. 159-163
14.

Королько, А.
Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 -1919) [Текст] / А. Королько // З історії Західноукраїнських земель. - 2013. - Вип. 9. - С. 61-78
15.

Подковенко, Т.
Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради [Текст] / Т. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 29-33
16.

Лісова, К. С.
Практика втілення ідеї парламентаризму у період діяльності Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) [Текст] / К. С. Лісова // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького: зб. наук. праць. - 2015. - С. 121-124
17.

Іванов, В. М.
Засади парламентаризму в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) [Текст] / В. М. Іванов // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького: зб. наук. праць . - 2015. - С. 89-91
18.

Слюсаренко, Я.
Принцип конституційно-правового статусу глави держави у зарубіжних країнах [Текст] / Я. Слюсаренко // Правовий вимір конституцйної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах Європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2016 року. - 2016. - С. 58-60
19.

Кащеєва, О. С.
Конституція України: проблеми сьогодення [Текст] / О. С. Кащеєва // Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2016 року. - 2016. - С. 24-28
20.

Колеснік , Ю. В.
Українська Народна Республіка в період Директорії [Текст] / Ю. В. Колеснік , А. С. Міносян // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р.: [до 25-ї річниці незалежності України]. - 2016. - С. 75-76
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського