Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (2)Україна у відгуках зарубіжної преси (208)
Пошуковий запит: <.>DP=201701$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 46
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Яневський, Данило Борисович.
Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с. : іл. - 5015 экз. - ISBN 978-617-7012-48-0
2.

Ким Чен Ын
Отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи VII съезду партии [Текст] : 6 и 7 мая 105 года чучхе (2016) / Ким Чен Ын. - Пхеньян : Изд-во литературы на иностранных языках, 2016. - 128 с.
3.

Ким Чен Ын
Во имя построения могучего и процветающего государства [Текст] / Ким Чен Ын. - Пхеньян : Изд-во литературы на иностранных языках, 2016. - 229 с.
4.

Єфіменко, Геннадій.
Україна Радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю", 1917-1938 роки [Текст] / [Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменка]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352, [14] с. : іл. - (Історія без цензури). - Бібліогр.: с. 349-350. - 17000 экз. - ISBN 978-617-12-1685-3
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
5.

Власюк, Олександр Степанович.
Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики [Текст] : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2016. - 527 с. - Бібліогр. в примітках. - 300 экз. - ISBN 978-966-554-271-1
6.


Україна. Конфлікт, трансформація, інтеграція [Текст] : [збірка] / ред.: Каміль Сигідус [та ін.]. - Львів : Сорока ; Ольштин, 2016. - 361 с. : іл. - Назва обкл. : Україна. Konflikt. Transformacja. Integracja. - Дод. тит. арк. пол. - Текст укр., пол. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 экз. - ISBN 978-966-2598-71-1
7.


Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум'ї війни [Текст] : Україна та українці у Другій світовій / [В. В'ятрович та ін. ; під заг. ред. Я. Примаченко]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352, [16] с. : іл. - (Історія без цензури). - 17000 экз. - ISBN 978-617-12-1686-0
8.


Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [авт. кол.: М. І. Михальченко та ін. ; відп. ред. Ю. Ж. Шайгородський] ; НАН України, Ін-т політич. і ентонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 437 с. - Бібліогр.: с. 404-437. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-8036-6
9.

Михальченко, Николай Иванович.
Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX - XXI веков [Текст] : [монография] / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И. Ф. Кураса. - Киев : Парламент. изд-во, 2016. - 501, [2] с. - 400 экз. - ISBN 978-966-922-078-3
10.

Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014).

Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : стеногр. звіт / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2015 - .
Т. 8 : Третя сесія, 9 жовтня - 12 листопада 2015 року, № 17-28 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 630, [1] с. - (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). - 100 экз. - ISBN 978-966-922-066-0
11.

Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014).

Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : стеногр. звіт / Верховна Рада України. - Київ : Паралмент. вид-во, 2015 - .
Т. 9 : Третя сесія, 13 листопада - 11 грудня 2015 року, № 29-41 та позачергового засідання 17 грудня 2015 року : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 631 с. - (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). - 100 экз. - ISBN 978-966-922-080-6
12.

Політична наука в Україні, 1991-2016 [Текст] : у 2 т. / редкол. вид.: Олег Рафальський (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парламентське вид-во, 2016. - ISBN 978-966-922-059-2.
Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / редкол. т.: Олег Рафальський, Марія Кармазіна, Олександр Майборода. - 2016. - 654, [1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 2000 экз. - ISBN 978-966-922-060-8 (т. 1)
13.

Політична наука в Україні, 1991-2016 [Текст] : у 2 т. / редкол. вид.: Олег Рафальський (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парламентське вид-во, 2016. - ISBN 978-966-922-059-2.
Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / редкол. т.: Олег Рафальський, Марія Кармазіна, Олександр Майборода. - 2016. - 702, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. - 2000 экз. - ISBN 978-966-922-069-1 (т. 2)
14.

Шумінська, Наталія Володимирівна.
Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 - листопад 1919 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шумінська Наталія Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 16 с.
15.


Новітні виклики у відносинах України та ЄС [Текст] = New challenges in relations between Ukraine-EU : монографія / [Ю. В. Мельник та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. нац. безпекою. - Київ : НАДУ, 2016. - 134, [1] с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-619-362-2
За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європ. Союзу. У рамках проекту Жана Моне "Підвищення популярності та привабливості європ. судів в Україні".
16.


Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики [Текст] : [результати наук. дослідж.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. - Київ : НІСД, 2008. - 190 с. : рис. - 1000 экз. - ISBN 966-554-140-4
17.

Сопівник, Р. В.
Громадсько-політична діяльність Є. Петрушевича: пошуки виховного ідеалу [Текст] : монографія / Р. В. Сопівник. - Київ : Компринт, 2016. - 106 с. - Бібліогр.: с. 102-106. - 300 экз. - ISBN 978-966-929-379-4
18.


Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 25 листоп. 2016 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]. - Чернівці : [б. и.], 2016. - 215 с. : іл., фото. кольор. - Бібліогр. в кінці ст. - 155 экз.
19.

Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014).

Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : стеногр. звіт / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2015 - .
Т. 7 : Третя сесія, 1 вересня - 8 жовтня 2015 року, №1-16 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 693, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-966-922-073-8
20.

Скоропадський, Павло Петрович (1873-1945).
Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 [Текст] / Павло Скоропадський ; [упоряд. І. Гирич ; післям. Я. Пеленського, І. Гирича, Г. Папакіна]. - Київ : Наш формат, 2016. - 474, [1] с. - Текст укр., рос. - 3000 экз. - ISBN 978-617-7279-57-9
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського