Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (2)Україна у відгуках зарубіжної преси (208)
Пошуковий запит: <.>DP=201701$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Шумінська, Наталія Володимирівна.
Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 - листопад 1919 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шумінська Наталія Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 16 с.
2.

Кокотюха, Андрій.
Покоління сміливих. Україна: 25 років незалежності [Текст] / Андрій Кокотюха. - Харків : Віват, 2016. - 395 с. : кольор. іл., фото. - 2 500 экз. - ISBN 978-617-690-691-9
3.

Україна. Верховна Рада. Скликання (7).

Верховна Рада України сьомого скликання [Текст] : зб. стеногр. бюл. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2016 - .
Т. 10 : Четверта сесія, 1 липня - 2 вересня 2014 р., № 57-73 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 734, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-966-922-072-1
4.

Україна. Верховна Рада. Скликання (7).

Верховна Рада України сьомого скликання [Текст] : зб. стеногр. бюл. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2016 - .
Т. 9 : Четверта сесія, 29 травня - 20 червня 2014 р., № 44-56 / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 742, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-966-922-081-3
5.

Вовк, Ю. Є.
Місце та роль уряду в системі вищих органів державної влади і правління в період Директорії Української Народної Республіки [Текст] / Ю. Є. Вовк // Стратегія і тактика державного управління. Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 2. - С. 127-132
6.

Агафонова, Н. В.
Президент України як суб'єкт конституційної реформи і гарант додержання Конституції України [Текст] / Н. В. Агафонова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 4. - С. 12-17
7.

Калінкін, А. С.
Сучасний стан конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади в Україні [Текст] / А. С. Калінкін // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. - 2016. - Вип. 11. - С. 43-50
8.

Терлюк, І. Я.
Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР - ЗО УНР [Текст] / І. Я. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Збірник наукових праць. Серія: Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 426-430
9.

Калакура, Я.
Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки [Текст] / Я. Калакура // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. - 2016. - Вип. 17: 25-ій річниці Незалежності України присвячено. - С. 203-215
10.

Алексієвець, М.
Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності [Текст] / М. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини . - 2016. - Вип. 17: 25-ій річниці Незалежності України присвячено. - С. 34-49
11.

Ковальчук, О. Б.
Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки [Текст] / О. Б. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Збірник наукових праць. Серія: Юридичні науки. - 2016. - № 834. - С. 143-148
12.

Логвиненко, І. А.
Проблема формування національної армії в УНР (березень 1917 - квітень 1918 рр.) [Текст] / І. А. Логвиненко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. - 2016. - № 3 (74). - С. 43-49
13.

Алєксєєнко, А. Р.
Пакти та Конституції прав та вольностей Війська Запорозького 1710 р.: юридичний зміст та історичне значення [Текст] / А. Р. Алєксєєнко // Матеріали ХІХ Звітної студентської наукової конференції (14 травня 2016 р., м. Одеса): у 3 т. - 2016. - Т. 1. - С. 71-72
14.

Алексейчук, К. А.
Реформування державного апарату УНР доби Директорії [Текст] / К. А. Алексейчук // Матеріали ХІХ Звітної студентської наукової конференції (14 травня 2016 р., м. Одеса): у 3 т. - 2016. - Т. 1. - С. 73-75
15.

Бальцій, Ю. Ю.
Реформування місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Ю. Ю. Бальцій // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. - 2016. - Т. 1. - С. 270-272
16.

Крусян , А. Р.
Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України [Текст] / А. Р. Крусян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т.). - 2016. - Т. 1. - С. 243-245
17.

Пережняк, Б. А.
Євроінтеграційні процеси і особливості реформування і модернізації державної політики України в соціально-культурній (духовній) сфері [Текст] / Б. А. Пережняк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. - 2016. - Т. 1. - С. 248-250
18.

Бурич, Л. В.
Історико-правова характеристика тристоронньої заяви президентів України, США та Росії від 1994 року: передумови, зміст та наслідки [Текст] / Л. В. Бурич // Матеріали ХІХ Звітної студентської наукової конференції (14 травня 2016 р., м. Одеса): у 3 т. - 2016. - Т. 1. - С. 79-81
19.

Паробок, Д. О.
Правове регулювання фінансової допомоги біженцям та переміщуваним особам в добу Визвольних Змагань (1917 - 1921 рр.) [Текст] / Д. О. Паробок // Науковий вісник Львівського државного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2016. - Вип. 2. - С. 64-75
20.

Щербатюк, В. М.
Селянство та селянський повстанський рух 1917 - 1921 рр. у працях Михайла Грушевського дорадянського періоду [Текст] / В. М. Щербатюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (100). - С. 231-241
...
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського