Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Пряма мова Президентів України (1)Україна у відгуках зарубіжної преси (311)
Пошуковий запит: <.>DP=201702$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.

Мінгазутдінова, Галина Ігорівна.
Політика США щодо Центральної Азії (1993 - 2015 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мінгазутдінова Галина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
2.

Черпак, Тетяна Валеріївна.
Законодавча функція Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-парламентської та парламентсько-президентської республіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Черпак Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2017. - 18 с.
3.

Молчанова, О. В.
Репатріація полонених та інтернованих вояків-українців з Німеччини у 1919 - 1920 рр.: досягнення чи невдача дипломатії УНР? [Текст] / О. В. Молчанова // Наукові праці історничного факультету Запорізького національного університету. - 2015. - Вип. 44, Т. 1. - С. 159-163
4.

Королько, А.
Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 -1919) [Текст] / А. Королько // З історії Західноукраїнських земель. - 2013. - Вип. 9. - С. 61-78
5.

Шуліма, А. О.
Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти [Текст] / А. О. Шуліма // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 50-53
6.

Chumak, K. O.
Development of the US foreign policy under Obama's first administration: main impact factors [Текст] / K. O. Chumak // Вісник одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. - 2015. - Т. 20, Вип. 2 (23). - С. 78-84
7.

Завадська, О. Р.
Аналіз зовнішньої політики України в період Президентства Л. М. Кравчука [Текст] / О. Р. Завадська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2016. - Вип. 19: збірник наукових праць. - С. 32-38
8.

Чернишевич, О. В.
Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект [Текст] / О. В. Чернишевич // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. - 2015. вип. 32. - с. 329 - 342
9.

Макар , Ю.
Сучасні виклики перед Україною:допомога з боку Польщі у їх подоланні [Текст] / Ю. Макар , В. ‎Макар // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. - 2016. - № 1. - С. 113-119
10.

Пижик, А.
Розвиток конституційної думки в добу директорії УНР: сучасна історіографія [Текст] / А. Пижик // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. - 2016. - № 1. - С. 68-76
11.

Паска, О.
Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі [Текст] / О. Паска // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 3 (30). - С. 27-33
12.

Луцький , М. І.
Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства [Текст] / М. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. - 2016. - Вип. 1 (13). - С. 10-14
13.

Пасічник, І. М.
Політичний портрет Павла Скоропадського в інтепретаціях українських націоналістів у міжвоєнний період [Текст] / І. М. Пасічник // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. - 2015. Вип. 32. - с. 433 - 447
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського