Бази даних

Бібліографія Фонду Президентів України - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>DP=201703$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.

Іванов, В. М.
Засади парламентаризму в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) [Текст] / В. М. Іванов // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького: зб. наук. праць . - 2015. - С. 89-91
2.

Колеснік , Ю. В.
Українська Народна Республіка в період Директорії [Текст] / Ю. В. Колеснік , А. С. Міносян // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р.: [до 25-ї річниці незалежності України]. - 2016. - С. 75-76
3.

Руккас, А.
Відновлення Окремого корпусу кордонної охорони Української Народної Республіки восени 1920 р. [Текст] / А. Руккас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2015. - № 4 (127). - С. 32-36
4.

Слюсаренко, Я.
Принцип конституційно-правового статусу глави держави у зарубіжних країнах [Текст] / Я. Слюсаренко // Правовий вимір конституцйної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах Європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2016 року. - 2016. - С. 58-60
5.

Кащеєва, О. С.
Конституція України: проблеми сьогодення [Текст] / О. С. Кащеєва // Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2016 року. - 2016. - С. 24-28
6.

Лісова, К. С.
Практика втілення ідеї парламентаризму у період діяльності Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) [Текст] / К. С. Лісова // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького: зб. наук. праць. - 2015. - С. 121-124
7.

Подковенко, Т.
Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради [Текст] / Т. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 29-33
8.

Кравчук , М.
Армія Української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження [Текст] / М. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 22-28
9.

Бондаренко, О. В.
Принципи проведення Конституційної модернізації в Україні [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2016. - Вип. 40, Т. 1. - С. 36-39
10.

Бойко, А.
Культурно-цивілізаційний чинник у формуванні Євроінтеграційної політики уряду Р. Ердогана [Текст] / А. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2016. - № 1 (128). - С. 10-13
11.

Ахмедова, Е. Р.
Військовий переворот в Туреччині 16 липня 2016 року: причини провалу та демократичне майбутнє країни [Текст] / Е. Р. Ахмедова // Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 року. - 2016. - С. 6-10
12.

Панфілова, Т.
Українські політичні організації у період розпаду Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР [Текст] / Т. Панфілова // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2015. - Вип. 26. - С. 183-192
 
Фонд Президентів України
Видання Фонду Президентів України
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського