Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

Нові надходження


Авторський колектив

Див. також  

Наукова електронна бібліотека


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Flash Player Для перегляду електронних книжок необхідно встановити
"Flash Player"

1.

книги

(прим. № 1992.99-4)

Опис Новгородсіверського намісництва (1779-1781) / Всеукраїнська Академія наук (Київ), Археографічна комісія. – Київ: Друк. Всеукр. Акад. наук, 1931. – 594 c.

  Читати книгу   

2.

Рукописи

ф. 306, од. зб. 7

Апостол . 80-90-і роки XV ст.
203 арк.

  Читати книгу   

3.

Рукописи

ф. 301, од. зб. 375 л

Кормча . XV ст.
266 арк.

  Читати книгу   

4.

Рукописи

ф. 301, од. зб. 223 л

Євангеліє учительне . кінець XV ст.
346 арк.

  Читати книгу   

5.

Р 5256 (прим. № 665236)

Устиянович, К. М.

Письма К. Н. Устияновича. Ч. 1 : Поеми историчні / К. М. Устиянович. – Львів: Hакладом В. Федоpовича; Дpук. Т-ва Им. Шевченка. Під заpядом Ф. Саpницкого, 1875. – 378 c.

Зміст: Письмо автоpа до Пана Владислава Федоpовича [пеpедм.] ; Вступ [поема] ; Вадим ; Искоpостень.

  Читати книгу   

6.

ф. 301, од. зб. 137 л

Тріодь. Пісна . Друга чв. XV ст.
255 арк.

  Читати книгу   

7.

ф. 301, од. зб. 132 л

Тріодь. Пісна . 60-70 роки XV ст.
313 арк.

  Читати книгу   

8.

13117 укр. (прим. № 2009.60in-7)

Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932-1933. Голодомор/Gladomor / Uredio: dr. Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2008. – 324 c.

  Читати книгу   

9.

5152 укр. (прим. № 1994.246in-21)

The foreign office and the famine : British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932-1933 / Edited by Marco Carynnyk, Lubomyr Y. Luciuk, Bogdan S. Kordan; with a Foreword by Michael R. Marrus. – N.Y.: The Limestone Press Kingston, 1988. – 492 c.

  Читати книгу   

10.

(прим. № 308781)

Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної республіки: Видавництво ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право".

1. Вип. 1-21. - 1938. - 180 с.

2. Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної республіки. Вип. 17а: Алфавітно-предметний покажчик за 1938 рік. - 1938. - 8 с.

  Ч. 1   Ч. 2 

11.

(прим. № 877848)

Заболотный, Д. К.

Общая бактеріологія : Курсъ лекций, читанный профессоромъ Д. К. Заболотнымъ въ 1907-8 году въ Женскомъ Медицинскомъ Институте / Д. К. Заболотный. – СПб.: Типографія "Я. Трей", 1909. – 145 c. : ил.; табл.

  Читати книгу   

12.

(прим. № 1988.92-12)

Билай, В. И.

Даниил Кириллович Заболотный / Відп. ред. акад. АН УССР В. В. Смирнов. – К.: Наукова думка, 1987. – 128 c. : ил.

  Читати книгу   

13.

колекція кириличного друку, Кол. Попова 48 (прим. № 1970.3502-13)

Богословіа нравоучителная : содержащаа в себі собраное вкратці поученіе о святых тайнах, о добродітелех богословских, о заповідех Божіих, о заповідех церковных, о гріхах, о казнех и карах церковных, с приложеніем обычныя науки о догматах віры кафоліческия, и Лексікона славенско-полскаго. – Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 1751. – [1], 1-89, 100-188, [53] арк.; 4°.

ЗІ № 1738 ; ПБЗ № 671.

  Читати книгу   

Богословіе нравоучительное

14.

(прим. № 241367)

Котляревський, І. П.

Писаня И. П. Котляревского, В. А. Гоголя, Артемовского-Гулака / І. П. Котляpевський, В. П. Гоголь, П. П. Гулак-Артемовський. – Львів; : [б. и.]; Зъ печатни Института Ставропигійського, подъ управленьемъ Стеф. Гучковского , 1877. – X, 178, [2] c. – (Руска библіотека И. Онышкевича ; т. 1).

  Читати книгу   

15.

(прим. № 2684063)

Дулишкович, І.

Истоpическія чеpты Угpо-Русских / І. Дулишкович. – Унгвар; : [б. и.]; Печатня К. Іегеpа и А. Рейпайа, 1874. – 135 c.

Hа с. [1] пpисвята: Русской бpатіи усеpдно почитающей Память пpедков своих.

Тетрадь І.

  Читати книгу   

16.

(прим. № 2752988)

Котляревський, І. П.

Писання И.П. Котляpевського з ёго поpтpетом: Виpгиліева Енеида / І. П. Котляревський. – К.; : Изд. Холевинскаго; Тип. В. Л. Фpонцкевича, 1876. – 285 c. : портр.

Hа обкл. назва: Виpгиліева Енеида И.П. Котляpевського. Hа коpінці надпис: Виpгиліева Енеида. Hа окp. аpк. поpтp. авт.

  Читати книгу   

17.

Ф. 301, од. зб. 365.V п.

Мінея службова на січень – лютий, червень. Остання чв. ХV ст.
187 арк.

  Читати книгу   

18.

Ф. 301, од. зб. 365.III п.

Мінея службова на жовтень. Остання чв. ХV ст.
286 арк.

  Читати книгу   

19.
Всі випуски
Рік видання 1914
Ілюстрована Україна : літературно-художній журнал для українських родин. - [Б. м. : б. и.]
Випуски за 1914 рік:
01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05-06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 10 ;

20.
Всі випуски
Рік видання 1913
Ілюстрована Україна : літературно-художній журнал для українських родин. - [Б. м. : б. и.]
Випуски за 1913 рік:
01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13-14 ; 15 ; 16 ; 17-18 ; 19-20 ; 21-22 ; 23 ; 24 ;

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Історико-культурні фонди

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського