Друкарня Франциска Скорини

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001458


Тип колекції: видавнича
ДРУКАРНЯ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ

Біблійні книги Франциска Скорини, надруковані білоруським просвітителем у Празі в 1517–1519 рр.

Франциск Скорина (1490? – 1551?) – гуманіст, першодрукар, просвітитель, перекладач, митець-графік, один із засновників кириличного книгодрукування. Франциск Скорина у 1517 році заснував у Празі друкарню і видав кириличним шрифтом "Псалтир", першу друковану білоруську книгу.

Упродовж 1517–1519 рр. переклав і видав книги Біблії (під назвою "Біблія руська"). Біблія, видана Франциском Скориною в Празі, стала першим друкованим перекладом Біблії церковнослов'янською мовою (західноруська (білоруська) редакція). Біблія у виданні Скорини – це перше видання Святого Письма для домашнього читання. Особливості перекладу, структура видання, його художнє оформлення – все було підпорядковане цілям освіти: мова видання наближена до живої розмовної мови, коментарі, передмови.

Книги, надруковані Скориною, справили значний вплив на розвиток духовної культури України, стимулювали поширення в ній книгодрукування, набули поширення завдяки своїм численним рукописним копіям.

Корисні посилання:


Пов'язані колекції:

 • Палеотипи
 • Кириличні стародруки

 • Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

  аналіз документів колекції може тривати деякий час


   БІБЛІЯ (1519)
  Ч. 1. Біблія. Книга Буття (1519)
  Ч. 2. Біблія. Книга Вихід (1519)
  Ч. 3. Біблія. Книга Левит (1519)
  Ч. 4. Біблія. Книга Числа ([1519])
  Ч. 5. Біблія. Книга Повторення Закону ([1519])

   стародрук

   ЗБІРНИК XVI-XVII СТ. (1517–1519)
  I.. Кн. 1: Біблія. Книга Ісуса Сирахового [4 книги Біблії Франциска Скорини] (1517). Кн. 2: Біблія. Книга Юдиф (1519). Кн. 3: Біблія. Книга Премудрости Божої (1518). Кн. 4: Біблія. Приповісти Соломонові (1517)
  II.. [Рукопис] (XVII ст. (початок))

   стародрук
   рукопис

  Переглянути всі документи колекції

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського