Бібліотека Київської Духовної Академії

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001466


Тип колекції: історичний фонд, бібліотека, зібрання
БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ

Документи із фонду Бібліотеки Київської Духовної Академії.

Бібліотека Київської Духовної Академії, яка комплектувалась протягом двох століть (почала функціонувати ще за часів Київської братської школи на початку 17 ст.), становить унікальне зібрання, на якому вигострювали свій розум вихованці Академії. Вона відігравала не тільки важливу роль у формуванні світогляду багатьох поколінь викладачів та студентів Київської академії, а й мала великий вплив на розвиток української культури в цілому.

У фонді переважна більшість видань гуманітарного профілю: історичного змісту, богослов’я, філософії, мовознавства, словесності. Мають місце видання з фізико-математичних наук, довідкова література, журнали, газети та ноти.

До фонду Національної бібліотеки України (на той час Всенародної бібліотеки України – ВБУ) бібліотека Київської Духовної Академії надійшла у 1923 р.

Бібліотека Київської Духовної Академії зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій.

Корисні посилання:


Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

аналіз документів колекції може тривати деякий час


 КИЇВСЬКІ ГЛАГОЛИЧНІ ЛИСТКИ (IX - X ст.)

 рукопис

 I-Е ПРИБАВЛЕНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ КИЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ : улицы, домовладельцы и номера их домов во всех восьми частях города Киева с его предместьями (по сведениям, собранным Киевской городской полицией) (1882)

 книга

 КИЕВ И УНИВЕРСИТЕТ СВ. ВЛАДИМИРА ПРИ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ I. 1825-1855 (1896)

 книга

 ПУТЕВОДИТЕЛЬ. КИЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ С ТОПОГРАФИЧЕСКИМ ПЛАНОМ И ВИДАМИ КИЕВА (1884)
Т. 2. Печерская Лавра и к ней главнейшие пути через город Киев (1883)

 книга

Ломоносов М. В.
ПОЛНОЕ СОБРАНЇЕ СОЧИНЕНІЙ МИХАЙЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, : с приобщенїем жизни сочинителя и с прибавленїем многих его нигде еще не напечатанных творенїй (1786–1787)
Часть пятая. (1786)
Часть шестая. (1787)

 стародрук

 ОКТОЇХ, ГЛАСИ 5-8 (XIV ст.)
Ч. 1. (XIV ст.)
Ч. 2. (XVI ст.)

 рукопис

 ЛІСТВИЦЯ ІОАНА СИНАЙСЬКОГО : з доповненням (XIV ст.)

 рукопис

 ЗБІРНИК АСКЕТИЧНИЙ (XIV ст.)

 рукопис

Переглянути всі документи колекції

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського