Палеотипи

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001480


Тип колекції: книжкові пам'ятки та рідкісні видання
ПАЛЕОТИПИ

Палеотипи (від грец. palaiós – давній і typos – відбиток) – західноєвропейські видання першої половини ХVІ ст. – з 1501 по 1550 рік включно.

Видання книжок у цей час відбувалося фактично у всіх країнах Західної Європи. Вплив друку на політичне, соціальне та культурне життя суспільства значно посилився в порівнянні з інкунабульним періодом книгодрукування, особливо в зв’язку з Реформацією. Всі важливі тогочасні наукові відкриття знайшли своє відображення в друкованій книзі.

Колекція палеотипів зберігається у відділі стародруків і рідкісних видань.

Ці видання відносяться до книжкових пам'яток, відповідно до затвердженого Міністерством культури України "Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання" (постанова від 08 липня 2016 р.).

Корисні посилання:


Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

аналіз документів колекції може тривати деякий час


 БІБЛІЯ (1519)
Ч. 1. Біблія. Книга Буття (1519)
Ч. 2. Біблія. Книга Вихід (1519)
Ч. 3. Біблія. Книга Левит (1519)
Ч. 4. Біблія. Книга Числа ([1519])
Ч. 5. Біблія. Книга Повторення Закону ([1519])

 стародрук

Köbel J.
RECHNEN VND VISIEREN, SO VERSTENDLICH VNND LEICHT FÜRGEBEN, DAS EIM IEDEN HIERAUSS VON SICH SELB WOL ZULERNEN... (1532)

 стародрук

Apianus P.
COSMOGRAPHIA (1524)

 стародрук

Apianus P.
EIN NEWE UNND WOLGEGRÜNNDTE UNDERWEISUNG ALLER KAUFFMANUS RECHNUNG INN DREIEN BÜCHERN, MIT SCHONEN REGELNN UNND FRAQSTUCKEN BEQRIFFEN (1532)

 стародрук

Kopernik M.
DE LATERIBUS ET ANGULIS TRIANGULORUM, TUM PLANORUM RECTILINEORUM, TUM SPHAERICORUM ... (1542)

 стародрук

 THET NYIA TESTAMENTET (1541)

 стародрук

Переглянути всі документи колекції

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського