Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001496


Тип колекції: установи
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922–1936)

Український науковий інститут книгознавства (УНІК) – науково-дослідна установа, що займалася вивченням питань книгознавства, преси, літературознавства тощо. Діяв у 1922–36 рр. у Києві.

Характерною рисою досліджень УНІК було вивчення книги і книжкової справи в комплексі, як об’єкта книгознавства, бібліографознавства, бібліотекознавства, видавничої справи, книжкової торгівлі, бібліофілії. У роботах інституту набули глибокого наукового обґрунтування проблеми історії та мистецтва української книжки, вивчення вітчизняного читача, класифікації видів бібліографії, нових підходів до бібліографії як суспільного явища та ін.

Корисні посилання:


Пов'язані колекції:

 • Україніка

 • Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

  аналіз документів колекції може тривати деякий час


   ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1926)
  Т. I. Українська книга XVI– XVIІ–XVIII ст.

   журнал

   ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930)
  Т. II. Бібліотека і читач на Україні

   журнал

   ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930)
  Т. III. Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік

   журнал

   ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930)
  Т. IV. Бібліографія української преси 1816-1916

   журнал

  Маслов С. І.
  УКРАЇНСЬКА ДРУКОВАНА КНИГА XVI-XVIII СТ. (1925)

   книга

  Маслов С. І.
  ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ. (1924)

   книга

  Меженко Юр.
  УКРАЇНСЬКА КНИЖКА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1928)

   книга

  Переглянути всі документи колекції

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського