Кириличні стародруки

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001476


Тип колекції: книжкові пам'ятки та рідкісні видання
КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ

Видання 16 – 18 ст., надруковані кириличним шрифтом. Представлено як твори інкунабульного періоду, а саме видання Швайпольта Фіоля, так і перший відомий на сьогодні кириличний друк, виданий в Україні – Апостол Івана Федорова 1574 р., а також видання творів Лазаря Барановича, Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Інокентія Гізеля, Кирила Транквіліона Ставровецького, окремі рідкісні видання, зокрема, "Постановлене от єго Царского величества з Войском Запорозким року 1659" (К., 1660).

Кириличне книгодрукування постало в Європі наприкінці 15 ст. Його розпочинають краківські видання Ш. Фіоля та цетінські Макарія. У першій половині 16 ст. видання книг кириличним шрифтом продовжувалося у південнослов'янських народів, у тому числі у Венеції. До відомих східнослов'янських пам’яток належать також видання Ф. Скорини у Празі та Вільнюсі. Найдавніші книжки, надруковані на території України, збережені досьогодні, вийшли у Львові в друкарні Івана Федорова – Буквар та Апостол (обидва – 1574 р.).

Наприкінці 16 ст. – на початку 17 ст. розпочалася видавнича діяльність Острозької, Стрятинської, Львівської друкарень. У 17–18 ст. провідними центрами вітчизняного кириличного книговидання були Київ, Львів, Почаїв, Чернігів, Унів.

Колекція кириличних стародруків зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань.

Ці видання відносяться до книжкових пам'яток, відповідно до затвердженого Міністерством культури України "Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання" (постанова від 08 липня 2016 р.).

Корисні посилання:


Пов'язані колекції:

 • Друкарня Швайпольта Фіоля
 • Друкарня Франциска Скорини
 • Друкарня Івана Федорова
 • Друкарня Василя Костянтина Острозького
 • Друкарня Львівського братства
 • Друкарня Києво-Печерської лаври
 • Друкарня Почаївського монастиря

 • Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

  аналіз документів колекції може тривати деякий час


   БОГОГЛАСНИК [З НОТАМИ] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ (1790)

   стародрук
   ноти

   ЧИН ІЕРЕЙСКАГО НАСТАВЛЕНІЯ В ПУТИ ВІЧНЫЯ ЖИЗНИ, БОЛІЗНУЮЩИХ : с приложеніем подробнаго по всім заповідем о грісіх испытанія, вкупі же образ наставленія осужденых на смерть оузников (1776)

   стародрук

   ЧИН ДІАКОНСКАГО СЛУЖЕНІЯ, В СВЯЩЕННОДІЙСТВІИ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛІТУРГІИ : на вечерни же и утрени іерееви от Служебника собран (1788)

   стародрук

   ГОРА ПОЧАЕВСКАЯ : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна (1793)

   стародрук

  [Ленкевич І.]
  [КНИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА] (1788)

   стародрук

   КPАТКОЄ НА КPАТКІЯ ВОПPОСЫ И ОТВІТЫ СПОСОБОМ КАТИХІСМА БОГОСЛОВІЯ : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное ([1781])

   стародрук

  [Любович М.]
  КРАТКОЕ ПОТРЕБНІЙШИХ ОТ ГРАММАТІЧЕСКАГО ХУДОЖЕСТВА ВЕЩЕЙ СОБРАНІЕ... (1773)

   стародрук

   НАРОДОВІЩАНІЕ, ИЛИ СЛОВО К НАРОДУ КАТОЛІЧЕСКОМУ : чрез монахов чина святаго Василіа Великаго в провінціи Полской званію катихістіческому прилежащих в повіті Кременецком 1756 года проповіданое (1768)

   стародрук

  Добриловський Ю.
  НАУКИ ПАРОХІАЛНІЯ НА НЕДІЛИ И СВЯТА УРОЧИСТЫЯ ЦІЛОГО РОКУ : з Евангелїй подлуг обряду греческаго росположенных, з приданїем при конци науки при шлюбі, двох наук при погребенїи, и на Пятки святаго Великаго поста, о Страстех Христовых (1792)

   стародрук

  Торжевський Й. Т.
  ОБРАЗ ПРИМИРЕНІЯ ГРІШНАГО ЧЕЛОВІКА С БОГОМ (1756)

   стародрук

  Переглянути всі документи колекції

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського