Українські стародруки

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001483


Тип колекції: книжкові пам'ятки та рідкісні видання
УКРАЇНСЬКІ СТАРОДРУКИ

Твори видані на території сучасної України, надруковані з 1574 р. до 1830 р. включно.

Найдавніші книжки, надруковані на території України, збережені досьогодні, вийшли у Львові в друкарні Івана Федорова – Буквар та Апостол (обидва – 1574 р.).

Українські стародруки зберігаються у відділі стародруків та рідкісних видань.

Українські видання до 1860 р. включно відносяться до книжкових пам'яток, відповідно до затвердженого Міністерством культури України "Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання" (постанова від 08 липня 2016 р.).

Корисні посилання:


Пов'язані колекції:

 • Україніка
 • Друкарня Івана Федорова
 • Друкарня Василя Костянтина Острозького
 • Друкарня Львівського братства
 • Друкарня Києво-Печерської лаври
 • Друкарня Почаївського монастиря

 • Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

  аналіз документів колекції може тривати деякий час


   БОГОГЛАСНИК [З НОТАМИ] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ (1790)

   стародрук
   ноти

   ЧИН ІЕРЕЙСКАГО НАСТАВЛЕНІЯ В ПУТИ ВІЧНЫЯ ЖИЗНИ, БОЛІЗНУЮЩИХ : с приложеніем подробнаго по всім заповідем о грісіх испытанія, вкупі же образ наставленія осужденых на смерть оузников (1776)

   стародрук

   ЧИН ДІАКОНСКАГО СЛУЖЕНІЯ, В СВЯЩЕННОДІЙСТВІИ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛІТУРГІИ : на вечерни же и утрени іерееви от Служебника собран (1788)

   стародрук

   ГОРА ПОЧАЕВСКАЯ : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна (1793)

   стародрук

  [Ленкевич І.]
  [КНИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА] (1788)

   стародрук

   КPАТКОЄ НА КPАТКІЯ ВОПPОСЫ И ОТВІТЫ СПОСОБОМ КАТИХІСМА БОГОСЛОВІЯ : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное ([1781])

   стародрук

  [Любович М.]
  КРАТКОЕ ПОТРЕБНІЙШИХ ОТ ГРАММАТІЧЕСКАГО ХУДОЖЕСТВА ВЕЩЕЙ СОБРАНІЕ... (1773)

   стародрук

   НАРОДОВІЩАНІЕ, ИЛИ СЛОВО К НАРОДУ КАТОЛІЧЕСКОМУ : чрез монахов чина святаго Василіа Великаго в провінціи Полской званію катихістіческому прилежащих в повіті Кременецком 1756 года проповіданое (1768)

   стародрук

  Добриловський Ю.
  НАУКИ ПАРОХІАЛНІЯ НА НЕДІЛИ И СВЯТА УРОЧИСТЫЯ ЦІЛОГО РОКУ : з Евангелїй подлуг обряду греческаго росположенных, з приданїем при конци науки при шлюбі, двох наук при погребенїи, и на Пятки святаго Великаго поста, о Страстех Христовых (1792)

   стародрук

  Торжевський Й. Т.
  ОБРАЗ ПРИМИРЕНІЯ ГРІШНАГО ЧЕЛОВІКА С БОГОМ (1756)

   стародрук

  Переглянути всі документи колекції

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського