Україніка

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001457


Тип колекції: тематична
УКРАЇНІКА

Твори всіма мовами, незалежно від місця видання, про український народ, де б і коли б він не жив, про територію України та про всі народи, які жили або живуть на цій території.

Знання про Україну, її народ, його історію, традиції та культуру, розбудовану політичну націю, сформовану нею державу. Матеріали про природне, географічне середовище, демографічний, економічний, соціальний, освітній, науковий потенціал України, здобутки української нації, її місце у світовому цивілізаційному розвитку.

Корисні посилання:


Пов'язані колекції:

 • Україномовна книга (1798–1923)
 • Українські стародруки
 • Рідкісна україніка
 • Шевченко Тарас Григорович (1814–1861)
 • Голодомори в Україні

 • Документи колекції   Додаткова інформація про колекцію

  аналіз документів колекції може тривати деякий час


   БОГОГЛАСНИК [З НОТАМИ] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ (1790)

   стародрук
   ноти

   ЧИН ІЕРЕЙСКАГО НАСТАВЛЕНІЯ В ПУТИ ВІЧНЫЯ ЖИЗНИ, БОЛІЗНУЮЩИХ : с приложеніем подробнаго по всім заповідем о грісіх испытанія, вкупі же образ наставленія осужденых на смерть оузников (1776)

   стародрук

   ЧИН ДІАКОНСКАГО СЛУЖЕНІЯ, В СВЯЩЕННОДІЙСТВІИ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛІТУРГІИ : на вечерни же и утрени іерееви от Служебника собран (1788)

   стародрук

   ГОРА ПОЧАЕВСКАЯ : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна (1793)

   стародрук

  [Ленкевич І.]
  [КНИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА] (1788)

   стародрук

   КPАТКОЄ НА КPАТКІЯ ВОПPОСЫ И ОТВІТЫ СПОСОБОМ КАТИХІСМА БОГОСЛОВІЯ : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное ([1781])

   стародрук

  [Любович М.]
  КРАТКОЕ ПОТРЕБНІЙШИХ ОТ ГРАММАТІЧЕСКАГО ХУДОЖЕСТВА ВЕЩЕЙ СОБРАНІЕ... (1773)

   стародрук

   НАРОДОВІЩАНІЕ, ИЛИ СЛОВО К НАРОДУ КАТОЛІЧЕСКОМУ : чрез монахов чина святаго Василіа Великаго в провінціи Полской званію катихістіческому прилежащих в повіті Кременецком 1756 года проповіданое (1768)

   стародрук

  Добриловський Ю.
  НАУКИ ПАРОХІАЛНІЯ НА НЕДІЛИ И СВЯТА УРОЧИСТЫЯ ЦІЛОГО РОКУ : з Евангелїй подлуг обряду греческаго росположенных, з приданїем при конци науки при шлюбі, двох наук при погребенїи, и на Пятки святаго Великаго поста, о Страстех Христовых (1792)

   стародрук

  Торжевський Й. Т.
  ОБРАЗ ПРИМИРЕНІЯ ГРІШНАГО ЧЕЛОВІКА С БОГОМ (1756)

   стародрук

  Переглянути всі документи колекції

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського