Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (10)Юристам - Автореферати дисертацій (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=СЛІДЕНКО$<.>+<.>A=ІГОР$<.>+<.>A=ДМИТРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8

1.
РА437801

Сліденко, Андрій Вікторович.
Захист інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сліденко Андрій Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2018. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ВА688328

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Тлумачення конституції [Текст] : питання теорії і практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко. - О. : Фенікс, 2003. - 234 с. - Бібліогр.: с. 207-232. - ISBN 966-8289-08-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС73314

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 227 арк. - арк. 200-227

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
РА316329

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ДС120940

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. - Маріуполь, 2010. - 482 арк. - Бібліогр.: арк. 412-482.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
РА377873

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / І. Д. Сліденко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2010. - 40 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


7.
ВА729931

Сліденко, Ігор Д..
Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, синергетичних аспектів [Текст] : монографія / Ігор Сліденко. - К. : Істина, 2010. - 624 с. - ISBN 978-966-8909-53-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ВА796473


Вступ до європейського парламентського права [Текст] / [Копиленко О. Л. та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчук] ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 475 с. - ISBN 978-966-7166-31-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського