Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=Андреєв Дмитро Володимирович$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5

1.
ВА775945

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Взаємодія влади та громадськості: механізми соціально-правової комунікації [Текст] : монографія / Д. Андреєв ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Бізнесполіграф, 2013. - 334 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 293-334. - 500 прим. - ISBN 978-966-139-016-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :2.
ДС81881

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Андреєв Дмитро Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 182 арк. - арк. 165-182

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
РА326598

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Андреєв Дмитро Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К., 2003. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
РА405685

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Соціально-правові комунікації в забезпеченні взаємодії влади та громадянського суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Андреєв Дмитро Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
РА320934

Андреєв, Дмитро Володимирович.
Судова система Запорізької Січі (XVII-XVIII століть) як феномен національної правосвідомості (філософсько-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Андреєв Дмитро Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К., 2002. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського