Бази даних

Юристам - Реферативна інформація - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Електронний каталог НБУВ (4)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=трепак$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3

1.
Трепак В. М. 
Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями : монографія / В. М. Трепак. - К. : Атіка-Н, 2012. - 200 c. - Бібліогр.: 203 назв - укp.

Висвітлено сутність, генезу, причини та заходи протидії корупції в України. Розкрито поняття та структуру криміналістичної характеристики хабарництва, вчинюваного суддями. Запропоновано методику розслідування хабарництва суддів з використанням можливостей оперативно-розшукової діяльності. Висвітлено тактику окремих слідчих дій, що проводяться по цій категорії справ, а також процесуальний і криміналістичний аспекти боротьби з протидією розслідуванню хабарництва, вчинюваного суддями. Увагу приділено організації та плануванню розслідування даних злочинів, процесуальному оформленню результатів оперативно-розшикових заходів і використанню їх у доказуванні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного вітчизняного законодавства з метою підвищення ефективності розслідування кримінальних справ цієї категорії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)127.4 + Х894.9(4УКР)311.27

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА747807 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


2.
Трепак В. М. 
Розкриття та розслідування хабарництва, вчинюваного суддями, та подолання протидії засобами оперативно-розшукової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. М. Трепак; Акад. адвокатури України. - К., 2011. - 19 c. - укp.

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми розслідування хабарництва, вчинюваного суддями, та заходи щодо подолання протидії такому розслідуванню засобами оперативно-розшукової діяльності. Досліджено сутність і генезу корупції в Україні, систему засобів протидії корупції та хабарництву. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики хабарництва, вчинюваного суддями. Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Надано пропозиції щодо тактики проведення оперативно-розшукових заходів у даній категорії злочинів. Розглянуто тактику проведення окремих слідчих дій під час розслідування хабарництва, що вчиняється суддями. Розкрито процесуальний та криміналістичний аспекти боротьби з протидією розслідуванню хабарництва, вчинюваного суддями, з'ясовано сучасний стан і перспективи використання можливостей оперативно-розшукової діяльності в подоланні протидії розслідуванню хабарництва, що вчиняється суддями. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення криміналістичних рекомендацій розслідування хабарництва, вчинюваного суддями.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)127.401.1 + Х894.9(4УКР)312.74

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА385484 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :


3.
Трепак В. М. 
Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії : навч. посіб. / В. М. Трепак. - Київ : Атіка-Н, 2014. - 335 c. - Бібліогр.: с. 162-167 - укp.

Досліджено поняття, природу, соціальні наслідки корупції, головні етапи формування правових засад запобігання та протидії корупції в Україні. Проаналізовано правозастосовну практику розгляду адміністративних і кримінальних справ щодо корупційних правопорушень, особливості цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за їх вчинення, а також кримінальної відповідальності юридичних осіб. Особливу увагу приділено засобам і суб'єктам запобігання корупції в Україні, а також правильному процесуальному оформленню протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. Сформульовано пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства з метою підвищення ефективності запобігання та протидії корупції в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)127 + Х819(4УКР)072.892 + Х883.9(4УКР)711.27

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА778067 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського