Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (74)Юристам - Автореферати дисертацій (6)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=СЛІДЕНКО$<.>+<.>A=АНДРІЙ$<.>+<.>A=ВІКТОРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 106
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС86137

Андрійцьо, Василь Дмитрович.
Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійцьо Василь Дмитрович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 177 арк. - арк. 162-177

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС65239

Андрійко, Ольга Федорівна.
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 378 л. - л.359-378

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


3.
ДС73314

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 227 арк. - арк. 200-227

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
РА364224

Андрійчук, Оксана Василівна.
Процесуальні строки у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійчук Оксана Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
РА306057

Андрійко, Ольга Федорівна.
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.Ф.Андрійко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 38 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
РА316329

Сліденко, Ігор Дмитрович.
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
РА330271

Андрійцьо, Василь Дмитрович.
Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрійцьо Василь Дмитрович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
Р78510


Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні [Текст] : наук. доповідь / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; під заг. ред. Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер'янов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Від. держ.-прав. пробл. упр. - К. : [б.в.], 1995. - 23 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ВА581379


Державна влада в Україні (структура та повноваження) [Текст] : довідник / Інститут посткомуністичного суспільства ; упоряд. І. Косоноцька [та ін.] ; ред. В. Андрійко, М. Томенко. - К. : [б.в.], 1997. - 50 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
Р81260


Основи права. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти [Текст] : проект для обговорення на Всеукр. нараді зав.кафедрами соціально-гуманіт. дисциплін / В. Г. Гончаренко [и др.]. - К. : Генеза, 1997. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


11.
ВА590267

Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ).
Наукові досягнення за 50 років (1949- 1999) [Текст] / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України. - К. : Ін Юре, 1999. - 347 с. - Бібліогр.: с. 176-339. - ISBN 966-7183-59-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


12.
ВА594261


Аграрне право України [Текст] : підручник / В. З. Янчук [и др.] ; ред. В. З. Янчук. - 2.вид., перероб. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 720 с. - ISBN 966-7302-97-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ВА598526


Самоврядування в Києві: історія та сучасність [Текст] : матеріали міжнар. конф., присвяч. 500-річчю надання Києву магдебурзького права, Київ, 26-27 листопада 1999 р. / ред. В. І. Андрійко [та ін.] ; Київська міська рада, Фонд ім. Фрідріха Еберта. - К. : [б.в.], 2000. - 180 с. - ISBN 5-7770-1222-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
СО23712


Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека [Текст] / В. Г. Андрійчук [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 1996. - 148 с. - (Економічні стратегії ; вип. 4). - ISBN 966-554-105-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
Р86886

Авер'янов, Вадим Борисович.
Виконавча влада і державний контроль [Текст] / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко ; ред. М. С. Лопата ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Робоча група з реформування центральних органів виконавчої влади. - К. : [б.в.], 1999. - 47 с. - ISBN 966-95627-6-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


16.
Р86887

Андрійко, Ольга Федорівна.
Державний контроль: теорія і практика [Текст] : наук. доп. / О. Ф. Андрійко ; ред. М. С. Лопата ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Від. пробл. держ. упр. і адмін. права. - К. : [б.в.], 1999. - 23 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


17.
ВС38992


Коментар до Митного кодексу України [Текст] : із практики митної справи / В. М. Андрійчук [та ін.] ; ред. П. В. Пашко, М. М. Каленський ; Державна митна служба України. - К. : Юстініан, 2004. - 723 с. - Бібліогр.: с. 712-720. - ISBN 966-8257-057

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ВА605384


Україна та Словаччина напередодні введення візового режиму: двосторонні відносини та прикордонне співробітництво [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Ужгород, 31 травня- 1 червня 2000 року / Національний ін-т стратегічних досліджень. Закарпатський філіал ; ред. кол. В. Андрійко [та ін.]. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2000. - 172 с. - Альтернативна назва : Напередодні введення візового режиму: Словаччина, Україна. - ISBN 966-7838-12-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ВА618385


Основи правознавства [Text] : пробний підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. школи України з угор. мовою навчання / пер. Я. Андрійович, А. Андрійович ; ред. І. Б. Усенко. - Л. : Світ, 2001. - 416 с.: іл. - ISBN 966-603-162-0 (угор.). - ISBN 966-569-125-2 (укр.)
Описано за перекладом.- Текст угор. мовою.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
Р98115


Програма курсу "Господарське законодавство" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання [Текст] / укл. Ж. О. Андрійченко ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2003. - 24 с. - Бібліогр.: с. 22-24

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського