Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Наукова електронна бібліотека (3235)Юристам - Реферативна інформація (43418)Юристам - Автореферати дисертацій (5645)Юристам - Інформаційні ресурси Інтернет (2357)Юристам - Електронні колекції (332)Юристам - Інформаційно-аналітичні матеріали (144)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*
Загальна кількість знайдених документів : 70943
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС55020

Булулуков, Олег Юрьевич.
Методика расследования убийств при отсутствии трупа [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Булулуков Олег Юрьевич ; Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого. - Х., 1997. - 188 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС40121

Слинько, Татьяна Николаевна.
Правовое обеспечение экологической гласности [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.06 / Слинько Татьяна Николаевна ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 187 л. - Библиогр.:л.178-187

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС55091

Кузьмин, Рафаэль Измаилович.
Антимонопольное регулирование в хозяйственном праве Японии [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Кузьмин Рафаэль Измаилович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк, 1997. - 179 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
ДС40124

Марушев, Анатолий Дмитриевич.
Методика расследования хищений мясной продукции совершаемых путем нарушения технологического процесса [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Марушев Анатолий Дмитриевич ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 231 л. - Библиогр.:л.212-231

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ДС40116

Соколова, Алла Константиновна.
Договоры на пользование природными ресурсами [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.06 / Соколова Алла Константиновна ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 178 л. - Библиогр.:л.162-178

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
ДС40143

Москаленко, Василий Григорьевич.
Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.01 / Москаленко Василий Григорьевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1993. - 165 л. - Библиогр.:л.149-164

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
ДС40145

Кривоцюк, Петр Степанович.
Формирование гражданственности личности [Текст] : дис...канд.полит.наук:23.00.03 / Кривоцюк Петр Степанович ; ОГУ им. И.И.Мечникова. - О., 1993. - 169 л. - Библиогр.:л.145-160

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ДС40306

Горобець, Віктор Миколайович.
Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722-1727 [Текст] : дис...д-ра іст.наук:07.00.02 / Горобець Віктор Миколайович ; Акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1993. - 231 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ДС40316

Мухаммед Салем Аль-Сафади
Нарушение прав человека в практике государства Израиль на оккупированных арабских территориях и их международно-правовые последствия [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.10 / Мухаммед Салем Аль-Сафади ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко, Украинский ин-т международных отношений при Киевском ун-те. - К., 1993. - 146 л. - Библиогр.:л.138-146

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ДС40753

Сприндис, Сергей Иванович.
Возникновение,изменение,прекращение трудовых правоотношений при бригадной форме организации и стимулировании труда [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.05 / Сприндис Сергей Иванович ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 171 с. - Библиогр:с.158-171

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
ДС40671

Грицяк, Ігор Андрійович.
Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Грицяк Ігор Андрійович ; АН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1993. - 217 с. - с.205-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ДС41060

Дубенко, Светлана Дмитриевна.
Организационно-правовые вопросы самоуправления на предприятиях [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Дубенко Светлана Дмитриевна ; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. - К., 1993. - 161 л. - Библиогр.:с.152-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ДС40967

Зуб, Игорь Владимирович.
Правовое регулирование коллективных форм организации труда в условиях перехода на рыночную экономику [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.05 / Зуб Игорь Владимирович ; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. - К., 1992. - 188 с. - Библиогр.:с.176-189

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ДС40900

Притика, Дмитро Микитович.
Правові питання організації та компетенції юрисдикційних органів по вирішенню господарських спорів (на матеріалахі арбітражної практики) [Текст] : дис...канд.юрид.наук у формі.наук.доповіді, яка виконує функції автореф.:12.00.02;12.00.04 / Притика Дмитро Микитович ; АН України, Ін-т держави і права. - К., 1993. - 56 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
ДС41124

Прохоров-Лукин, Григорий Викторович.
Теоретические и методические основы судебно-экспертной ситуалогии [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Прохоров-Лукин Григорий Викторович ; Киевский НИИ судебных экспертиз. - К., 1993. - 217 с. - Библиогр.:с.177-206

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
ДС41167

Дзент Кумар
Информационно-юридическое обеспечение природоохраны: (на материалах Украины и Непала) [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Дзент Кумар ; Одесский ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1993. - 147 с. - Библиогр.:с.138-147

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


17.
ДС41227

Домашенко, Оксана Владимировна.
Организационно-правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения в Украине [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / О.В.Домашенко ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993. - 177 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ДС41386

Мищук, Николай Степанович.
Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации о доходах [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Мищук Николай Степанович ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 170 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ДС41531

Воробей, Петр Адамович.
Уголовная ответственность за незаконную торговую деятельность [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / П.А.Воробей ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993. - 187 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
ДС41539

Волосник, Юрій Петрович.
Діяльність міських Рад України по здійсненню нової економічної політики у 1921-1928 рр [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.02 / Ю.П.Волосник ; Харківський ун-т. - Х., 1993. - 233 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського