Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Наукова електронна бібліотека (177)Юристам - Реферативна інформація (3489)Юристам - Автореферати дисертацій (532)Юристам - Електронні колекції (26)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>U=Х809$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6893
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС40316

Мухаммед Салем Аль-Сафади
Нарушение прав человека в практике государства Израиль на оккупированных арабских территориях и их международно-правовые последствия [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.10 / Мухаммед Салем Аль-Сафади ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко, Украинский ин-т международных отношений при Киевском ун-те. - К., 1993. - 146 л. - Библиогр.:л.138-146

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС40671

Грицяк, Ігор Андрійович.
Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Грицяк Ігор Андрійович ; АН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1993. - 217 с. - с.205-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС51026

Медведчук, Віктор Володимирович.
Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування [Текст] : дис... канд. юрид. наук / Медведчук Віктор Володимирович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996. - 218 с.
Без указания номера спец.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
ДС47042

Бельтран Сауседо Мартин
Конституционные основы законодательной деятельности латиноамериканских федераций (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Мексики) [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бельтран Сауседо Мартин ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1995. - 155 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ДС41257

Шаповал, Владимир Николаевич.
Британская конституция:(политико-правовой анализ) [Текст] : дис...д-ра юрид.наук:12.00.02 / Шаповал Владимир Николаевич ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - 1992#215: (л.).

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
ДС41063

Сунь Тай-Хун
Правительственная система в КНР [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Сунь Тай-Хун ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1993. - 165 л. - Библиогр.:с.160-165

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
ДС47109

Тукало, Алла Вікторівна.
Правова культура депутатського корпусу [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 158 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ДС47113

Нікітюк, Віктор Олегович.
Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нікітюк Віктор Олегович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 234 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ДС42275

Степанюк, Олександр Іванович.
Норми конституційного права України: проблеми теорії [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Степанюк Олександр Іванович ; Львівський ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1993. - 160 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ДС40744

Лучин, Виктор Осипович.
Теоретические проблемы реализации конституционных норм [Текст] : дис...д-ра юрид.наук в форме науч.докл.:12.00.02 / Лучин Виктор Осипович ; Московский юридический ин-т. - М., 1993. - 83 с. - Библиогр:с.80-83

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
ДС67290

Тесленко, Мирослава Вікторівна.
Конституційна юрисдикція в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тесленко Мирослава Вікторівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 210 арк. - арк. 191-210

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ДС53567

Баранчук, Віктор Миколайович.
Політико- територіальна організація України: проблеми конституційно- правової теорії та практики [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Баранчук Віктор Миколайович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 201 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ДС55100

Нишкурова, Татьяна Владимировна.
Национально- государственное устройство Молдавии: некоторые политико- правовые проблемы [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нишкурова Татьяна Владимировна ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова, Юридический ин-т. - О., 1997. - 150 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ДС55107

Ондар Николай Алдын-Оолович
Основы государственно-конституционного строительства Республики Тыва-субъекта Федерального государства (историко-правовое исследование по материалам Республики Тыва) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ондар Николай Алдын-Оолович ; Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого. - Х., 1996. - 182 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
ДС96231

Сіромський, Руслан Богданович.
Проблема Квебеку і канадський федералізм (1960-1982 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Сіромський Руслан Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 198 арк. - арк. 182-198

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
ДС51638

Анисимова, Анна Валерьевна.
Осуществление гражданами экологических прав [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Анисимова Анна Валерьевна ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 1996. - 168 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


17.
ДС51932

Компаниец, Игорь Николаевич.
Административно-правовое регулирование свободы совести [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Компаниец Игорь Николаевич ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 1996. - 179 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ДС52484

Маслій, Людмила Петрівна.
Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Маслій Людмила Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 173 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ДС80858

Барабаш, Юрій Григорович.
Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Барабаш Юрій Григорович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 205 арк. - арк. 179-205

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
ДС80917

Штепа, Сергій Олександрович.
Роль Верховної Ради України у вирішенні етнополітичних проблем Криму [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / Штепа Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 165-190.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського