Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Наукова електронна бібліотека (227)Юристам - Реферативна інформація (3186)Юристам - Автореферати дисертацій (620)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>U=Х881.9$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5223
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС41386

Мищук, Николай Степанович.
Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации о доходах [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Мищук Николай Степанович ; Украинская юридическая академия. - Х., 1993. - 170 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС41531

Воробей, Петр Адамович.
Уголовная ответственность за незаконную торговую деятельность [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / П.А.Воробей ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993. - 187 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС44663

Осадчий, Володимир Іванович.
Кримiнальна вiдповiдальнiсть за заподiяння тiлесних ушкоджень працiвниковi правоохоронного органу (стаття 189-4 КК України) [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Осадчий Володимир Iванович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1994. - 196 л. - л.:185-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
ДС45441

Дудоров, Олександр Олексійович.
Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабаря [Текст] : дис...канд. юрид. наук:12.00.08 / Дудоров Олександр Олексійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 196 л.; додат. - л.:164-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ДС52174

Денисов, Сергій Федорович.
Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської моралі (ст.ст. 210, 211, 211(1) КК України) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Денисов Сергій Федорович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996. - 186 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
ДС48485

Шевченко, Ольга Тарасовна.
Смертная казнь (уголовно-правовое и криминологическое исследование) [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шевченко Ольга Тарасовна ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1995. - 217 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
ДС48590

Бущан, Олег Петрович.
Криминалистическая характеристика и основные положения расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бущан Олег Петрович ; Национальная юридическая академия. - Х., 1995. - 210 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
ДС41581

Нгуен Нгок Ань
Ответственность за кражу социалистического имущества по Вьетнамскому уголовному законодательству? [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Нгуен Нгок Ань ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1993. - 202 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
ДС57136

Кураш, Яна Михайлівна.
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (аналіз складу злочину) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кураш Яна Михайлівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1998. - 170 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
ДС54996

Мартыненко, Олег Анатольевич.
Криминологические проблемы мотивов и мотивации хулиганства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мартыненко Олег Анатольевич ; Университет внутренних дел МВД Украины. - Х., 1997. - 207 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
ДС96305

Тучков, Сергій Сергійович.
Підроблення як спосіб вчинення злочину [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Тучков Сергій Сергійович ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя, 2005. - 218 арк. - арк. 187-211

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ДС52068

Лукомский, Валерий Станиславович.
Уголовная ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукомский Валерий Станиславович ; НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. - К., 1996. - 182 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


13.
ДС52157

Клименко, Сергей Владимирович.
Теоретические уголовно- правовые и криминологические проблемы борьбы с посягательствами на окружающую природную среду (опыт системного анализа) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Клименко Сергей Владимирович ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Юридический ин-т. - О., 1996. - 176 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ДС51068

Балобанов, Александр Олегович.
Ответственность за правонарушения, связанные с неоказанием помощи на море (Уголовно- правовые аспекты) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Балобанов Александр Олегович ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1995. - 187 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
ДС52849

Клименко, Александр Петрович.
Криминологические последствия саморазрушающего поведения молодежи [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Клименко Александр Петрович ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1996. - 190 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
ДС52848

Богатырев, Иван Григорьевич.
Правовое и организационное обеспечение воспитательно- профилактического воздействия на осужденных, состоящих на учете инспекций исправительных работ [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Богатырев Иван Григорьевич ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1996. - 205 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


17.
ДС80801

Білоус, Василь Васильович.
Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Білоус Василь Васильович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 256 арк. - арк. 180-210

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


18.
ДС81040

Шинальський, Олександр Іванович.
Покарання в системі засобів протидії злочинності [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шинальський Олександр Іванович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 195 арк. - арк. 177-195

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


19.
ДС81187

Шульга, Андрій Михайлович.
Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шульга Андрій Михайлович ; Національний ун-т внутрішніх справ МВС України. - Х., 2004. - 211 арк. - арк. 187-211

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
ДС81213

Алфьоров, Сергій Миколайович.
Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Алфьоров Сергій Миколайович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 204 арк. - арк. 184-197

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського