Бази даних

Юристам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Юристам - Реферативна інформація (3)
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>U=Х881.9(4УКР)127.5$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 45
Представлено документи з 1 до 20
...

1.
ДС45441

Дудоров, Олександр Олексійович.
Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабаря [Текст] : дис...канд. юрид. наук:12.00.08 / Дудоров Олександр Олексійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 196 л.; додат. - л.:164-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


2.
ДС52068

Лукомский, Валерий Станиславович.
Уголовная ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукомский Валерий Станиславович ; НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. - К., 1996. - 182 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


3.
ДС91656

Крупко, Дмитро Іванович.
Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Крупко Дмитро Іванович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005. - 271 арк. - арк. 209-241

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


4.
ДС62908

Шалгунова, Світлана Аполінаріївна.
Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шалгунова Світлана Аполінаріївна ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1999. - 259 л. - л. 188-204

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


5.
ДС73285

Акрам Трад Аль-Фаиз
Ответственность за взяточничество по уголовному законодательству Иордании и Украины (сравнительно-правовое исследование) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2002. - 192 л. - Библиогр.: л. 181-192

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


6.
РА340975

Крупко, Дмитро Іванович.
Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Крупко Дмитро Іванович ; Академія адвокатури України. - К., 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


7.
Михайленко П.П.\ РА106

Дудоров, Олександр Олексійович.
Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дудоров Олександр Олексійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 23 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


8.
Михайленко П.П.\ РА60

Шалгунова, Світлана Аполінаріївна.
Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шалгунова Світлана Аполінаріївна ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1999. - 16 с.
З дарчим написом

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


9.
РА367128

Михайленко, Дмитро Григорович.
Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Дмитро Григорович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2009. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


10.
РА293233

Лукомський, Валерій Станіславович.
Кримінальна відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукомський Валерій Станіславович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 28 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


11.
РА318524

Акрам Трад Аль-Фаїз
Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Акрам Трад Аль-Фаїз ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


12.
ВА599171

Мельник, Микола Іванович.
Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства [Текст] / М. І. Мельник. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 256 с. - ISBN 966-611-037-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека


13.
Р114966


Особливості розслідування хабарництва: теорія і практика [Текст] : монографія / П. Д. Біленчук [и др.] ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. - К. : [ННІПСК КНУВС], 2009. - 42 с. - (Наукова бібліотека криміналіста. Серія "Запобігання, протидія, розслідування злочинів"). - Бібліогр.: с.40-42

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


14.
ВА725436

Бантишев, Олександр Федорович.
Хабарництво: кваліфікація та документування [Текст] : практ. посіб. / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - К. : Видавець Паливода А. В., 2009. - 118 с. - (Бібліотечка слідчого). - Бібліогр.: с. 116-118. - ISBN 978-966-437-127-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


15.
ВА731736

Петрук, Григорій Миколайович.
Хабар [Текст] / Григорій Петрук. - Рівне : О. Зень, 2010. - 120 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-2096-89-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


16.
РА379138

Ліщенко, Владислав Миколайович.
Доказування на досудових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ліщенко Владислав Миколайович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


17.
ФПУ/№2264

Петрук, Григорій Миколайович.
Хабар [Текст] : [нариси] / Григорій Петрук. - Рівне : О. Зень, 2010. - 120 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-2096-89-7
З дарчим написом В. Ф. Януковичу від авт.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Фонд Президентів України


18.
РА385484

Трепак, Віктор Миколайович.
Розкриття та розслідування хабарництва, вчинюваного суддями, та подолання протидії засобами оперативно-розшукової діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Трепак Віктор Миколайович ; Акад. адвокатури України. - К., 2011. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


19.
ВА747641

Мышков, Ярослав Евгениевич.
Взяточничество: методика расследования преступлений [Текст] : монография / Я. Е. Мышков. - Х. : ФИНН, 2011. - 173 с. - (Бібліотека юриста). - Бібліогр.: с. 166-173. - 500 прим. - ISBN 978-966-8030-98-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


20.
ВА747807

Трепак, Віктор Миколайович.
Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями [Текст] : монографія / Трепак Віктор Миколайович. - К. : Атіка-Н, 2012. - 200 с. - Бібліогр.: с. 181-199. - 300 прим. - ISBN 978-966-326-434-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського