Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв<.>
Загальна кількість знайдених документів : 27
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

Кілька портретів М. І. Костомарова (із фондів НБУВ) / Д. Фоменко // Бібліотечний вісник. – Київ: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – № 3.

 Переглянути документ   


2.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Галькевич , Т. А.

Нові сторінки до творчої біографії В. О. Котарбінського / Т. А. Галькевич , . – 6 с. – (Біографічні та генеалогічні розвідки) // Українська біографістика: збірник наукових праць. Вип. 3. – К.: Національна Академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – C. 136-141.

 Переглянути документ   


3.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Маландій , Олександр Миколайович.

Майстри красного письменства світу в живописі, скульптурі, графіці, прикладному мистецтві : саморобний альбом / О. М. Маландій . – м. Суми, Б.г. – 248 с.

 Переглянути документ   


4.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Юхимець, Гліб Миколайович.

Мініатюри Пересопницького Євангелія: іконографічний аспект зображення євангелістів / Г. М. Юхимець. – 14 с. // Пересопницьке Євангеліє - видатна пам'ятка української національної культури. Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія. – Ізяслав-Острог: Національний університет "Острозька академія". – 2011. – C. 89-99.

 Переглянути документ   


5.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, Ірина.

Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського Патерика / І. Цинковська, Г. Юхимець. – 16 с. // Наукові праці НБУВ. – Київ: [б. в.]. – 2010. – Випуск 28. – C. 539-555 (Шифр Ж 70113).

 Переглянути документ   


6.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, Ірина Іванівна.

Глорифікація образу державної та культурно-релігійної еліти в українській гравюрі кінця XVII - початку XVIII ст. (на матеріалах колекції мідних гравійованих дощок НБУВ) / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. – 6 с. // Матеріали науково-практичної конференції "Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII - початку XVIII ст.". – Ніжин: "Аспект-поліграф". – 2006. – C. 206-211.

 Переглянути документ   


7.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Донець, О. М.

Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923-1958) : Науковий каталог / Донець О. М.; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відповідальний редактор Г. М. Юхимець. – К., 2006. – 162 c.

  Електронна версія видання 

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог є першим в Україні науково-бібліографічним виданням, що презентує зібрання радянського лубка 1923—1958 рр. із фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ. Він містить відомості про історію та основні етапи розвитку цього виду масової друкованої графіки, загальну характеристику зібрання, допоміжний довідковий апарат та ілюстрований додаток.

Видання розраховане як на спеціалістів — істориків, мистецтвознавців, філологів, соціологів, художників, культурологів, працівників бібліотек, музеїв, видавництв, — так і на широкий загал зацікавлених українською та російською культурою радянського періоду.8.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, Ірина Іванівна.

Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX ст. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. – 15 с. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ: Національна академія наук України Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського Інститут рукопису. – 2005. – Випуск 10. – C. 184-198.

 Переглянути документ   


9.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Гутник, Людмила.

Інформаційний потенціал українського кіноплаката 1960-1970-х років (на матеріалах зібрання НБУВ) / Л. Гутник. – 16 с. // Наукові праці НБУВ. – Київ: [б. в.]. – 2005. – Випуск 14. – C. 612-628 (Шифр Ж 70113).

 Переглянути документ   


10.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Галькевич , Т. А.

Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957-1964 рр. (з фондів НБУВ) / Т. А. Галькевич , О. М. Донець. – 6 с. – (Дослідження фондів бібліотек) // Бібліотечний вісник. Вип. 5. – К.: Національна Академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – C. 24-29.

 Переглянути документ   


11.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, Ірина.

Мідні гравійовані дошки Адама Горчемського в зібранні Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського / І. Цинковська. – 5 с. // Відлуння віків. – Київ: Українське товариство охорони пам'ятом історії та культури. – 2005. – 02 (04).

 Переглянути документ   


12.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

Кілька ілюстрацій до історії Університету Св. Володимира в Києві / Д. Фоменко. – 16 с. // Наукові праці НБУВ. – Київ: [б. в.]. – 2003. – Випуск 10. – C. 258-266 (Шифр Ж 70113).

 Переглянути документ   


13.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

Людмила Костянтинівна Антонова-Ковальська / Д. Фоменко // Бібліотечний вісник. – Київ: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – № 1.

 Переглянути документ   


14.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна Дем'янівна.

Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1904-1923) : Бібліографічний покажчик / Д. Д. Фоменко [и др.] ; голова редкол. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2002. – 194 c.

 Переглянути документ   


15.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

Невідома акварель Василя Григоровича Кричевського / Д. Фоменко. – 3 с. // Бібліотечний вісник. – Київ: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – № 3.

 Переглянути документ   


16.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

Хто вишив тут серед розкішної природи ці пишні килими? . . / Д. Фоменко. – 7 с. // Вісник. – Київ: Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. – 2001. – № 2. – C. 58-64.

 Переглянути документ   


17.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко Д. Д., Цинковська І. І., Юхимець Г. М.

Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904–1923) : Бібліогр. покажч. / Нац б-ка України ім. В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.; Авт. вступ. ст. Г. М. Юхимець. – К.: НБУВ, 2001. – 189 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

До бібліографічного покажчика ввійшли поштові картки та плакати за 1904–1923 рр. з фондів Відділу образотворчого мистецтва НБУВ, що містять текст українською мовою та іншими мовами.

Покажчик буде корисним дослідникам української культури, мистецтвознавцям, краєзнавцям, етнографам, філокартистам, художникам, історикам, філологам, працівникам бібліотек, музеїв, видавництв.18.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Цинковська, І. І.

Опис аркушевих образотворчих документів / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. – К.: [Б. в.], 2000. – 66 c.

 Переглянути документ   


19.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Георгій Васильович Малаков. Каталог. Альбом із фондів НБУВ / Н. Ю. Белічко, відп. ред. Г. М. Юхимець. – К.: НБУВ, 2000. – 160 c. : ил.

 Переглянути документ   


20.

НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв

Фоменко, Діна.

О. Смирнова-Россет та її оточення в портретах сучасників (із фондів сектору естампів та репродукцій НБУВ) / Д. Фоменко. – 3 с. // Бібліотечний вісник. – Київ: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – № 6.

 Переглянути документ   


...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського