Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/1993/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/1993/1 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

Збірник присвячено археографічному, джерелознавчому і книгознавчому дослідженню рукописних та книжкових фондів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Одеської, Харківської державних обласних бібліотек та інших рукописних і книжкових сховищ України. Він охоплює головні напрями наукових досліджень, проблеми публікацій текстів, забезпечення зберігання та інформаційного використання рукописних книг, архівних документів, бібліотечних зібрань та книжкових колекцій, а також введення до наукового обігу нових джерел з історії України XVI – початку ХХ ст. До збірника увійшли статті, присвячені не лише українським матеріалам, а й рукописам, що різняться своїм походженням, мовами написання і належать світовій культурі та зберігаються в Україні. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

1993 Вип. 1
Содержание:
Ульяновський, В. І. Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття / В. І. Ульяновський, Н. М. Яковенко. - С.5–12
Кл.слова: 1. Дослідження фондів
Дубровіна, Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження / Л. А. Дубровіна. - С.13–20
Заруба, В. М. Охочекомонний полковник Ілля Новицький та його архів / В. М. Заруба. - С.21-38
Матвіїшин, Я. О. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) / Я. О. Матвіїшин. - С.39–58
Пономаренко, Л. А. Офіційні описи губерній XVIII – першої половини XIX століття / Л. А. Пономаренко. - С.59–69
Погрібний, А. Г. Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) / А. Г. Погрібний. - С.70–83
Василяускене, А. В. Списки Другого Литовського Статуту у відділі рукописів бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України / А. В. Василяускене. - С.84–96
Рибалкін, В. С. Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції / В. С. Рибалкін. - С.97–103
Банчик, Н. Я. Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) / Н. Я. Банчик. - С.104–110
Сергєєва, І. А. Матеріали журналу "Еврейский мир” (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України / І. А. Сергєєва. - С.111–116
Онуфрієнко, О. П. До історії Кременецької друкарні / О. П. Онуфрієнко. - С.117–122
Кл.слова: 2. Історія та огляди рукописних фондів
Шаріпова, Л. В. З історії рукописного зібрання Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії / Л. В. Шаріпова. - С.123–133
Плачинда, В. П. Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України / В. П. Плачинда. - С.134–139
Кіржаєв, С. М. З історії рукописних зібрань установ Всеукраїнської Академії наук / С. М. Кіржаєв. - С.140–153
Воронкова, Т. І. Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) / Т. І. Воронкова. - С.154–164
Лисоченко, І. Д. Матеріали архіву М. В. Шарлеманя / І. Д. Лисоченко. - С.165–171
Гальченко, О. М. Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг / О. М. Гальченко. - С.172–176
Кл.слова: 3. Збереження фондів
Скрипка, Л. В. Використання жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилізації рукописних книг та стародруків / Л. В. Скрипка, І. І. БубрякО. І. Левчик. - С.177–188, Кашеваров Г. П.
Дубровіна, Л. А. Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах / Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко. - С.189 – 200
Кл.слова: 6. Проблеми автоматизації та створення інформаційно-пошукових систем
Прудніков, С. П. Схема опису орнаментальних оздоблень рукописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі) / С. П. Прудніков. - С.201–211
Пономаренко, В. М. Автоматизований контекстний пошук в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на прикладі фрагмента електронної публікації "Скіфія – Київська Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”) / В. М. Пономаренко. - С.212–216
Чернухін, Є. К. Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України / Є. К. Чернухін. - С.217–237
Кл.слова: 5. Публікації документів
Тер-Григорян-Дем’янюк, Н. Е. Унікальний документ з планом Києво-братського монастиря 1803 року / Н. Е. Тер-Григорян-Дем’янюк. - С.238–243

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського