Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/1994/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/1994/2 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

Збірник складається з всебічних наукових досліджень рукописних та книжкових фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, що відтворюють основні напрями використання унікальних бібліотечних зібрань, які є історико-культурним надбанням України. Більшість публікацій присвячена вивченню змісту та історії фондів – це, зокрема, матеріали про раритетні видання з історії України, палеотипи бібліотеки Київської духовної академії, перекладні конфесійні пам’ятки староукраїнської писемності тощо. Значна увага приділяється оглядам та описам рукописних фондів, які нещодавно були опрацьовані або зовсім не були у науковому обігу. Дослідників української культури та широкий читацький загал зацікавлять публікації маловідомих документів. У збірнику започатковано нову рубрику “Наші колеги за рубежем”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

1994 Вип. 2
Содержание:
Чепіга, І. П. Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики / І. П. Чепіга. - С.3–7
Кл.слова: Дослідження фондів
Лабинцев, Ю. А. Два "спірних” твори Максима Грека у виданні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.) / Ю. А. Лабинцев. - С.8–12
Пуцько, В. Г. Київські мініатюри Кодексу Гертруди / В. Г. Пуцько. - С.13–21
Корній, Л. П. Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна. - С.22–30
Гальченко, О. М. Унікальна оправа рукописної книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису / О. М. Гальченко. - С.31–41
Ульяновський, В. І. Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича / В. І. Ульяновський. - С.42–62
Ясиновський, Ю. П. Соціальна функція українських нотних Ірмолоїв / Ю. П. Ясиновський. - С.63–72
Горобець, В. Й. Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції актових джерел XVIII ст. / В. Й. Горобець. - С.73–77
Корній, Л. П. Деякі зв’язки української шкільної драми з культовою гімнографією / Л. П. Корній. - С.78–84
Василенко, В. М. Киевские источники рукописных материалов Ю. И. Крашевского / В. М. Василенко. - С.85–96
Зубкова, Н. М. Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) / Н. М. Зубкова. - С.97–105
Сергєєва, І. А. Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів / І. А. Сергєєва, О. Ю. Горшихіна. - С.106–115
Торбаков, І. Б. Палеотипы библиотеки Киевской духовной академии (из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) / І. Б. Торбаков. - С.116–125
Белічко, Н. Ю. Раритетні видання з історії України (альбом Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша "З української старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами українських народних пісень) / Н. Ю. Белічко. - С.126–135
Булатова, С. О. Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) / С. О. Булатова. - С.136–141
Кл.слова: Історія та огляд рукописних фондів
Зубкова, Н. М. Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова / Н. М. Зубкова, О. Є. Гайкалов. - С.142–146
Крижанівська, Л. О. Особистий архівний фонд М. М. Бережкова / Л. О. Крижанівська. - С.147–155
Лисоченко, І. Д. Огляд архіву П. М. Попова / І. Д. Лисоченко. - С.156–168
Степченко, О. П. Архів письменника К.Р. Анищенка (1885–1929) / О. П. Степченко. - С.169-173
Чернухін, Є. К. Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису / Є. К. Чернухін. - С.174-188
Дубровіна, Л. А. "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС / Л. А. Дубровіна. - С.189-209
Кл.слова: Проблеми автоматизації та створення інформаційно-пошукових систем
Кіржаєв, С. М. З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-Карого до дітей / С. М. Кіржаєв. - С.210-225
Кл.слова: Публікації документів
Воронкова, Т. І. В. С. Короткевич та О. А. Назаревський: листування / Т. І. Воронкова. - С.226-235
Гнатенко, Л. А. Костомаровський список Азбучної молитви / Л. А. Гнатенко. - С.236-243
Пендзей, Л. Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету / Л. Пендзей. - С.244-247
Кл.слова: Наші колеги за рубежем
Миронюк, Г. Українська колекція Дослідного центру історії імміграції: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи / Г. Миронюк, Дж. Верл. - С.248-256

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського