Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/1996/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/1996/3 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника включені статті, в яких досліджуються фонди Інституту рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, пов’язані з історією, наукою та культурою нашої держави. Це, зокрема, матеріали, присвячені питанням з історії релігії та мовознавства, проблемам етно-соціальних меншинств та культурно-освітніх закладів України, мемуари видатних українських громадських та культурних діячів. Ознайомлення дослідників та широкого загалу з цими матеріалами дасть змогу глибше зрозуміти світоглядні традиції наших предків та доповнити вивчення україніки новими змістовними і виваженими фактами. Основною метою збірника є популяризація рукописного спадку України, що зберігається в Інституті рукописів ЦНБ. Тому збірник містить розділ, повністю присвячений описам особових (фонди М. П. Балліна, П. Т. Долини, О. П. Новицького, О. Т. Дзбановського й ін.) та колекційних (рукописна частина бібліотеки останнього польського короля Станіслава Понятовського, колекція офортів Л.М. Жемчужникова) фондів. Приділяючи належну увагу теорії та практиці, збірник вміщує статті про документальні ресурси національної та державної спадщини України, проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії тощо. Матеріали, що мають прикладне значення, подані у розділі “Публікація документів”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

1996 Вип. 3
Содержание:
Боряк, Г. В. Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) / Г. В. Боряк. - С.3-21
Кл.слова: 1. Проблеми національної бібліографії та археографічна україніка
Голобуцький, П. В. Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії / П. В. Голобуцький. - С.22-31
Півторак, Г. П. Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов / Г. П. Півторак. - С.32-38
Кл.слова: 2. Дослідження фондів
Гнатенко, Л. А. Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. / Л. А. Гнатенко. - С.39-57
Горенко, Л. І. Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні / Л. І. Горенко. - С.58-67
Сергеева, И. А. Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) / И. А. Сергеева, О. Ю. Горшихина. - С.68-83
Шаріпова, Л. В. Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту / Л. В. Шаріпова. - С.84-105
Таланчук, О. Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії) / О. Таланчук. - С.106-110
Василенко, В. Н. Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида / В. Н. Василенко. - С.111-120
Булатова, С. О. Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины / С. О. Булатова. - С.121-137
Кл.слова: 3. Описування фондів
Юхимець, Г. М. Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України / Г. М. Юхимець. - С.138-151
Киржаев, С. Н. Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины / С. Н. Киржаев. - С.152-171
Сажин, А. Е. Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини / А. Е. Сажин. - С.172-174
Терещенко, К. П. Фонд Олексія Петровича Новицького / К. П. Терещенко. - С.175-180
Воронкова, Т. І. Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938) / Т. І. Воронкова. - С.181-191
Волкова, Т. Ф. Усть-Цилемский список повести о табаке / Т. Ф. Волкова. - С.192-212
Кл.слова: 4. Публікація документів
Матяш, І. Б. "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду) / І. Б. Матяш. - С.213-220
Степченко, О. П. З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) / О. П. Степченко. - С.221-231
Новикова, Г. М. Микодеструкция произведений графики / Г. М. Новикова. - С.232-238
Кл.слова: 5. Збереження фондів
Дубровіна, Л. А. Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) / Л. А. Дубровіна. - С.239-244
Кл.слова: Рецензії

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського