Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/1998/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/1998/4 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до обігу нові джерельні матеріали, досліджують історію заснування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та основні напрями її діяльності, комплектування і функціонування її фондів, повертають сучасникам імена людей, які свого часу стояли біля витоків найбільшого книгосховища України. Вдумливому аналітичному осмисленню рукописної та книжкової спадщини України сприятимуть публікації, присвячені описам колекційних зібрань, зокрема, українсько-білоруського роду Хрептовичів, бібліотек Яблоновських та Вишневецького замку, грецьких книжкових колекцій. Оскільки рукописний та книжковий фонди мають універсальний характер і складаються з різних за своїм походженням та мовою написання матеріалів, на сторінках збірника пропонуються дослідження не лише українських, а й російських, староболгарських та західноєвропейських джерел, зокрема, – статті В. Г. Пуцька, Є.К. Чернухіна, С. О. Булатової, І. О. Ціборовської-Римарович, Ю. А. Мицика, Тр. Крестанова та ін. Значна увага приділяється оглядам та описам рукописних фондів, які нещодавно були опрацьовані або зовсім не були в науковому обігу. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

1998 Вип. 4
Содержание:
Ковальчук, Г. І. Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках / Г. І. Ковальчук. - С.3-21
Кл.слова: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського – 80 років
Матусевич, В. В. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й напрями діяльності (1925–1929) / В. В. Матусевич. - С.22-38
Гнатенко, Л. А. Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України / Л. А. Гнатенко, М. В. Кучинський. - С.39-49
Каліберда, Н. Ю. Система обслуговування у Державній публічній бібліотеці УРСР (1948–1965) / Н. Ю. Каліберда. - С.50-63
Стоян, Ф. В. Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук. - С.64-87
Захарова, Н. Б. Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) / Н. Б. Захарова. - С.88-92
Пуцько, В. Г. Київський рукопис французької королеви Анни / В. Г. Пуцько. - С.93-99
Кл.слова: Дослідження рукописних та книжкових фондів
Запаско, Я. П. Нотатки з історії українського рукописного мистецтва / Я. П. Запаско. - С.100-112
Зінченко, С. В. Унікальний вид інтролігаторства (іконопис на українських книжкових оправах) / С. В. Зінченко. - С.113-118
Кръстанов, Тр. Четиво в Чест на Св. Димитър Солунски Лука 12: 2–12 в "Българския ватикански палимпсест” Codex vatican. gr. 2502 / Тр. Кръстанов. - С.119-127
Андрушко, В. А. Ареопагитики в средневековой греко-славянской и западноевропейской традиции / В. А. Андрушко. - С.128-138
Мицик, Ю. А. Кілька документів до історії козацько-татарського союзу 1625 року та православної церкви в Україні / Ю. А. Мицик. - С.139-146
Матяш, І. Б. Джерела до історії архівної освіти в Україні 20–30-х років ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Б. Матяш. - С.147-159
Ходоровський, М. Д. До проблеми вивчення масонського руху в Україні XVIII ст. (джерелознавчий аспект) / М. Д. Ходоровський. - С.160-163
Сохань, С. В. Огляд архіву митрополита Платона / С. В. Сохань. - С.164-171
Шуміліна, О. А. Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики) / О. А. Шуміліна, Л. А. Гнатенко. - С.172-179
Фрис, В. Я. Українська рукописна книга XVI – першої половини XVII ст.: проблема репрезентативності та відтворення цілісності / В. Я. Фрис. - С.180-187
Гончаренко, М. І. Біографічні матеріали на сторінках журналу "Архітектура Радянської України". Спроба класифікації / М. І. Гончаренко. - С.188-192
Ціборовська-Римарович, І. О. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.193-211
Кл.слова: Історія бібліотек і книжкових колекцій
Рукавіцина-Гордзієвська, Є. В. Бібліотека київського митрополита Євгенія Болховітінова / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська. - С.212-231
Булатова, С. О. Обзор изданий второй половины XVI века книжного собрания Яблоновских / С. О. Булатова. - С.232-261
Чернухін, Є. К. Книжкова спадщина греків України (Монастир Св. Катерини в Києві) / Є. К. Чернухін. - С.262-280
Голобуцький, П. В. Українсько-білоруський рід Хрептовичів (Хребтовичів) в історичних подіях XV – початку XVIII ст. / П. В. Голобуцький. - С.281-291
Мяскова, Т. Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова. - С.292-302

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського