Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2000/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2000/5 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові джерельні матеріали, досліджують архівні та книжкові фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Більшість публікацій присвячена вивченню змісту та історії фондів, зокрема, бібліографічним раритетам архівознавства (навчальна література з архівної справи 20–30-х років); виданням Біблії, що виходили впродовж п’яти століть у різних країнах і становлять своєрідну колекцію Святого Письма у НБУВ (100 видань); російсько-єврейським періодичним виданням другої половини ХІХ ст. як фундаменту створення єврейської історичної школи; дослідженням історії книжкової колекції графів Хрептовичів, що налічує близько 2000 томів, та зібрання Я. С. Яблоновського, склад якого був типовим для родових бібліотек польського магнатства Правобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. Значна увага приділяється долі книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР у період окупації Києва у 1941–1943 р., а також поверненню культурних цінностей в Україну та ін. Окремий розділ висвітлює історію бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності Національної академії наук України. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2000 Вип. 5
Содержание:
Ковальчук, Г. І. Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. І. Ковальчук. - С.3-15
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Матяш, І. Б. Бібліографічні раритети архівознавства: перші українські підручники з архівістики / І. Б. Матяш. - С.16-47
Булатова, С. О. Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського в Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова. - С.48-58
Голобуцький, П. В. Бібліотека Хрептовичів: люди, події, книги / П. В. Голобуцький. - С.59-73
Горшихіна, О. Ю. Російсько-єврейські періодичні видання другої половини ХІХ ст. як фундамент створення єврейської історичної наукової школи / О. Ю. Горшихіна. - С.74-81
Кучмаренко, В. А. З історії формування бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918–1928) / В. А. Кучмаренко, С. В. Старовойт. - С.82-91
Кл.слова: З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності Національної академії наук України
Папакіна, Т. П. Діяльність комісій порайонного дослідження історії України ВУАН (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. П. Папакіна. - С.92-106
Луговський, О. Г. Видання біобібліографічних покажчиків учених-природознавців НАН України (1919–1999) / О. Г. Луговський. - С.107-117
Вересовська, Т. В. Внесок Інституту демографії УАН-ВУАН на чолі з академіком М. В. Птухою у розвиток статистичної науки та демографії в Україні (1919–1928) / Т. В. Вересовська. - С.118-129
Варава, Т. В. Основні етапи діяльності "Постійної комісії для складання словника українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху" (1918–1933) / Т. В. Варава. - С.130-138
Малолєтова, Н. І. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна. - С.139-172

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського