Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2000/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2000/6 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до обігу нові джерельні матеріали з фондів Інституту рукопису НБУВ, висвітлюють життєвий і творчий шлях видатних особистостей, діяльність яких припала на кінець ХІХ – початок ХХ ст., – відомого українського громадського діяча В. П. Науменка, педагога та музичного фольклориста П. Д. Демуцького, одного з фундаторів Української Академії наук, філолога Є. К. Тимченка та ін. Розвиток культурологічного процесу в Україні простежується у матеріалах про мистецтвознавчі розвідки довідково-біографічного характеру, зокрема, Шевченкіаду, академіка О. П. Новицького, про історію українських нотних видань 1917–1923 рр., про зародження та розвиток графічного лубка, який за три століття свого існування пройшов шлях від деревориту до офсетного друку, тощо. Об’єктом досліджень стала також історія окремих бібліотечних зібрань та особових архівних фондів – фамільного архіву родини Скоропадських, який репрезентує документи з історії Речі Посполитої, козацтва та гетьманства України; матеріали про склад та зміст рукописної і книжкової спадщини баронів де Шодуар тощо, які містять не лише документальні свідчення про певну особу та історичний рід, а й великий комплекс унікальних документів. У нагоді дослідникам стануть й публікації документів, зокрема, листи з архіву козацького полковника Іллі Новицього, які містять цінні джерела не лише до історії даного козацько-шляхетського роду, а й всієї України останньої третини XVII – початку XVIII ст. Започатковані рубрики "Наукові проблеми бібліографістики" та "Personalia". Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2000 Вип. 6
Содержание:
Колодезєва, С. П. Біобібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. П. Колодезєва. - С.3-10
Кл.слова: Дослідження фондів
Гнатенко, Л. А. Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) / Л. А. Гнатенко. - С.11-21
Савченко, І. В. Українські нотні видання 1917–1923 рр. (особливості відбору та датування) / І. В. Савченко. - С.22-27
Вакульчук, О. А. Музично-фольклористична спадщина Порфирія Демуцького / О. А. Вакульчук. - С.28-35
Клименко, І. В. В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / І. В. Клименко. - С.36-40
Сохань, С. В. Внесок Г. П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) / С. В. Сохань. - С.41-46
Донець, О. М. До проблеми вивчення графічного лубка 20–40-х років ХХ ст. (за матеріалами колекції лубкових картинок Сектору естампів та репродукцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. М. Донець. - С.47-55
Булатова, С. О. Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина) / С. О. Булатова, Є. А. Біленький. - С.56-74
Кл.слова: Історія бібліотек та архівів
Шаріпова, Л. В. Внутрішній устрій та функціонування бібліотеки Києво-Могилянської академії до пожежі 1780 р.: спроба реконструкції / Л. В. Шаріпова. - С.75-96
Папакін, Г. В. Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського / Г. В. Папакін. - С.97-110
Мяскова, Т. Є. Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України / Т. Є. Мяскова. - С.111-117
Яременко, Л. М. Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України / Л. М. Яременко. - С.118-122
Непомнящий, А. А. Церковное краеведение в Крыму и краеведческая библиография / А. А. Непомнящий. - С.123-147
Кл.слова: Наукові проблеми бібліографістики
Петрикова, В. Т. Краєзнавча бібліографія як одна із засад розвитку наукового краєзнавства України (20-і роки ХХ ст.) / В. Т. Петрикова. - С.148-159
Мицик, Ю. А. Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького / Ю. А. Мицик. - С.160-173
Кл.слова: Публікації документів
Старовойт, С. В. А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук / С. В. Старовойт. - С.174-182
Варава, Т. В. Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України) / Т. В. Варава, Л. Ю. Портнова. - С.183-191
Тупчиенко-Кадырова, Л. Г. Гипертекстовые технологии в библиотеке: некоторые аспекты использования / Л. Г. Тупчиенко-Кадырова. - С.192-203
Кл.слова: Інформатика та технічні засоби бібліотечної роботи
Микола Петрович Візир – археограф і організатор української архівної й рукописної справи (до 40-річчя професійної та громадської діяльності). - С.204-211
Кл.слова: Personalia

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського