Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2002/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2002/7 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, які розкривають склад та зміст архівних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На нових джерельних матеріалах автори досліджують, зокрема, історію приватного зібрання магнатів Яблоновських, рукописи музично-сценічних творів сучасних композиторів, діяльність часопису “Рада”. Значна увага приділяється вивченню епістолярної спадщини як офіційних установ (Києво-Могилянська академія), так і видатних діячів української науки та культури (М.І. Петров та Ф. Р. Штейнгель). Аналітичному осмисленню рукописної та книжкової спадщини сприятимуть публікації документів, серед яких універсали, привілеї, купчі. Невідому сторінку з історії заснування першої публічної бібліотеки в м. Києві відкриває стаття про публічну бібліотеку Києва – "Аптеку для душі" П. Должикова. У випуску започатковано рубрики – "Спеціальні історичні дисципліни (краєзнавство, історична картографія, історіографія)" та "Проблеми кодикології та кодикографії". Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2002 Вип. 7
Содержание:
Булатова, С. О. До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських / С. О. Булатова. - С.3-13
Кл.слова: Історія, огляди та дослідження фондів
Сохань, С. В. Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Сохань. - С.14-21
Клименко, І. В. Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / І. В. Клименко. - С.22-31
Миронець, Н. Р. Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело його життя та діяльності / Н. Р. Миронець. - С.32-41
Бондар, Н. П. З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства / Н. П. Бондар. - С.42-51
Кисельов, Р. Є. Видання Спиридона Соболя у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Р. Є. Кисельов. - С.52-58
Бобришева, І. Ф. Рукописи музично-сценічних творів сучасних українських композиторів з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Ф. Бобришева. - С.59-63
Іщенко, Я. О. Використання військової символіки у гербах українських міст 60–80-х років ХХ ст. / Я. О. Іщенко. - С.64-71
Міцан, Т. В. Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян / Т. В. Міцан. - С.72-90
Росовецька, Т. М. Примірник видання "Ключа разумЂнія" 1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до реконструкції образу українського читача другої половини XVII – першої половини XVIII ст.) / Т. М. Росовецька. - С.91-102
Савченко, І. В. Бєляєвське видання "Шехерезади" М. А. Римського-Корсакова / І. В. Савченко. - С.103-110
Міщук, С. М. Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) / С. М. Міщук. - С.111-119
Кл.слова: Спеціальні історичні дисципліни (краєзнавство, історична картографія, історіографія)
Паславський, Т. Б. Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України / Т. Б. Паславський. - С.120-130
Непомнящий, А. А. Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века / А. А. Непомнящий. - С.131-145
Ковальчук, Г. І. Про роботу С. І. Маслова над темою "П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души" / Г. І. Ковальчук. - С.146-185
Кл.слова: Публікація документів
Мицик, Ю. А. З документації козацької старшини другої половини XVII – першої третини XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Ю. А. Мицик. - С.186-203
Іванова, О. А. До питання датування рукописних книг (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. А. Іванова. - С.204-216
Кл.слова: Проблеми кодикології та кодикографії
Іваннікова, М. К. Філігранознавчий аналіз у кодикології рукописних книг XVII ст. (на прикладі Руського Хронографа редакції 1620 р.) / М. К. Іваннікова. - С.217-240
Маслакова, Н. М. Рукописна та книжкова спадщина на сторінках видання "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (1998-2002 рр.): анотований бібліографічний огляд / Н. М. Маслакова. - С.241-260
Кл.слова: Інформаційно-бібліографічні огляди

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського