Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2003/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2003/8 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

Залучаючи до наукового обігу нові джерелознавчі матеріали, що знаходяться в Інституті рукопису НБУВ, автори висвітлюють зміст та склад фондів Інституту, зокрема, фамільні архіви лівобережної шляхти ХVII–ХVІІІ ст., польського шляхетського роду Болсуновських, особовий фонд історика та археолога В. Данилевського та ін. Об’єктом досліджень стали мовознавчі розвідки про характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках ХVІ ст., структуру, оформлення та текстовий аналіз півчих богослужбових книг, мову нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст., її текстові та граматичні особливості. У нагоді фахівцям стануть студії про українську книжкову графіку, про розвиток нумізматичних досліджень наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., про кооперативно-просвітницьку діяльність М. Балліна тощо. Уперше запропоновані читачеві публікації документів, зокрема, епістолярії письменника Д. Мордовця та громадського діяча, мецената Є. Чикаленка, письменника І. Сенченка і літературознавця В. Півторадні, невідомі документи про діяльність фундатора відділу україніки НБУВ П. Я. Стебницького. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2003 Вип. 8
Содержание:
Бовгиря, А. М. Рукописні збірники Василя Ломиковського "Припасы для Малороссийской истории" / А. М. Бовгиря. - С.3-27
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Папакін, Г. В. Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських / Г. В. Папакін. - С.28-57
Винокурова, Ф. А. Особові архівні фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1944 рр. / Ф. А. Винокурова. - С.58–70
Іванова, О. А. Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. А. Іванова, Л. А. Дубровіна. - С.71–79
Чернухін, Є. К. Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) / Є. К. Чернухін. - С.80–94
Іванова, О. А. Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. А. Іванова. - С.95–103
Михальський, І. С. Публіцистичні твори українських есерів початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії українських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка) / І. С. Михальський. - С.104–112
Булатова, С. О. Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова. - С.113–125
Белічко, Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. / Н. Ю. Белічко. - С.126–141
Ковальчук, К. В. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна / К. В. Ковальчук. - С.142–149
Девільє, М. А. Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого / М. А. Девільє. - С.150–174
Міщук, Г. А. Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича / Г. А. Міщук. - С.175–184
Міщук, С. М. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд) / С. М. Міщук, Т. А. Стоян. - С.185–189
Миронець, Н. Р. Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії / Н. Р. Миронець. - С.190–200
Кл.слова: З історії бібліотек та історичних колекцій
Дениско, Л. М. Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попельницького / Л. М. Дениско. - С.201–207
Бугаєва, О. В. Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича / О. В. Бугаєва. - С.208–215
Лисенко, Л. В. Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять / Л. В. Лисенко. - С.216–224
Гнатюк, М. М. Шляхами пам’яті (листування Івана Сенченка та Олени Компан із Василем Півторадні) / М. М. Гнатюк. - С.225–254
Кл.слова: Публікації документів
Старовойтенко, І. М. Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.) / І. М. Старовойтенко. - С.255–272
Дубровіна, Л. А. Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко. - С.273–283

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського