Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2004/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2004/9 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

Залучаючи до наукового обігу нові джерелознавчі матеріали, що знаходяться в Інституті рукопису НБУВ, автори висвітлюють зміст та склад фондів Інституту, зокрема, фамільні архіви лівобережної шляхти ХVII–ХVІІІ ст., польського шляхетського роду Болсуновських, особовий фонд історика та археолога В. Данилевського та ін. Об’єктом досліджень стали мовознавчі розвідки про характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках ХVІ ст., структуру, оформлення та текстовий аналіз півчих богослужбових книг, мову нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст., її текстові та граматичні особливості. У нагоді фахівцям стануть студії про українську книжкову графіку, про розвиток нумізматичних досліджень наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., про кооперативно-просвітницьку діяльність М. Балліна тощо. Уперше запропоновані читачеві публікації документів, зокрема, епістолярії письменника Д. Мордовця та громадського діяча, мецената Є. Чикаленка, письменника І. Сенченка і літературознавця В. Півторадні, невідомі документи про діяльність фундатора відділу україніки НБУВ П. Я. Стебницького. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2004 Вип. 9
Содержание:
Яременко, Л. М. Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) / Л. М. Яременко. - С.3–13
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Міцан, Т. В. Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. В. Міцан. - С.14–28
Ткаченко, І. В. Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912) / І. В. Ткаченко. - С.29–45
Клименко, І. В. Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. В. Клименко. - С.46–52
Сохань, С. В. Бібліотечна діяльність М. І. Петрова / С. В. Сохань. - С.53–59
Росовецька, Т. М. Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості / Т. М. Росовецька. - С.60–70
Солонська, Н. Г. Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) / Н. Г. Солонська. - С.71–87
Діденко, Л. М. Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею / Л. М. Діденко. - С.88–111
Січова, О. В. З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) / О. В. Січова. - С.112–120
Бабару, (Семесько) Т. М. Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) / (Семесько) Т. М. Бабару. - С.121–128
Скрипка, Л. В. Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. / Л. В. Скрипка. - С.129–135
Ясіновський, Ю. П. Друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської Лаври / Ю. П. Ясіновський. - С.136–140
Кл.слова: З історії бібліотек та історичних колекцій
Булатова, С. О. До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна / С. О. Булатова. - С.141–160
Іванова, О. А. Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та динаміка використання / О. А. Іванова. - С.161–173
Кл.слова: Проблеми кодикології та кодикографії
Гнатенко, Л. А. Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) / Л. А. Гнатенко. - С.174–187
Клименко, Е. С. Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко. - С.188–202
Сукало, А. М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища / А. М. Сукало. - С.203–216
Кл.слова: Інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі
Зінченко, С. В. До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів / С. В. Зінченко. - С.217–231
Новальська, Т. В. Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ) / Т. В. Новальська. - С.232–237
Кисельова, А. А. Українські архівні ресурси в Інтернеті / А. А. Кисельова. - С.238–247
Мицик, Ю. А. З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) / Ю. А. Мицик. - С.248–264
Кл.слова: Публікація документів
Старовойтенко, І. М. Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка / І. М. Старовойтенко. - С.265–277
Даневич, С. Г. Публікації співробітників Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2004). Аналітичний огляд / С. Г. Даневич. - С.278–284
Кл.слова: Повідомлення
Бодак, О. П. Про нові надходження архівних матеріалів М. Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд / О. П. Бодак. - С.285–288

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського