Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2005/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2005/10 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

На основі вивчення архівних, рукописних та книжкових фондів, що зберігаються в НБУВ, автори розкривають актуальні питання наукової реконструкції комплексу документів з історії Києво-Могилянської академії, історії формування фонду “Київська духовна академія”. Об’єктом наукового дослідження стала архівна спадщина М. Ю. Брайчевського та С. Ан-ського. Окремі студії присвячені історії православних єпархій, розвитку церков- ної освітянської та видавничої діяльності. Досліджуючи книжкові колекції та зібрання НБУВ, автори приділяють увагу історії науково-культурних зв’язків України та Польщі на початку ХХ ст., аналізу складу книжкової колекції Д. Г. Бібікова. Інші розділи збірника висвітлюють проблеми вивчення рукописної книги, документознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства. До публікації представлене листування козацької старшини ХVІІІ ст., документальний фрагмент з історії української кооперації. Розділ “Повідомлення” містить матеріали Міжнародної конференції “Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ” (12–14 жовтня 2004 р., м. Київ). Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2005 Вип. 10
Содержание:
Міцан, Т. В. Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії: до проблеми реконструкції / Т. В. Міцан. - С.3–14
Кл.слова: Дослідження рукописних та архівних фондів
Сохань, С. В. До історії формування фонду "Київська духовна академія” Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Сохань. - С.15–24
Горобець, В. Й. Мова староукраїнських календарів і календарна поезія XVII–XVIII ст / В. Й. Горобець. - С.25–33
Бодак, О. П. Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. П. Бодак. - С.34–49
Чернухін, Є. К. Митрополит Готії та Кафи Гедеон / Є. К. Чернухін. - С.50–74
Лось, В. Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) / В. Е. Лось. - С.75–90
Ткаченко, І. В. "Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета / І. В. Ткаченко. - С.91–104
Клименко, І. В. Видавниче товариство "Друкарь” (1916–1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. В. Клименко. - С.105–113
Варава, Т. В. Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. В. Варава. - С.114–128
Дениско, Л. М. Документи Державної Ради Росії ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького / Л. М. Дениско. - С.129–138
Сергєєва, І. А. Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) / І. А. Сергєєва. - С.139–154
Купчинський, О. А. Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ –першої половини ХІV ст. / О. А. Купчинський. - С.155–162
Булатова, С. О. Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / С. О. Булатова. - С.163–168
Кл.слова: Історія книжкових колекцій та зібрань
Ціборовська-Римарович, І. О. Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.169–183
Цинковська, І. І. Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII–XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. - С.184–198
Черниш, Н. І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX – першої третини XX ст. / Н. І. Черниш. - С.199–211
Бондар, Н. П. До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст. / Н. П. Бондар. - С.212–231
Коваль, Т. В. Книжкові видання колекції Д. Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. В. Коваль, З. Б. Афанасьєва. - С.232–239
Гнатенко, Л. А. Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) / Л. А. Гнатенко. - С.240–262
Кл.слова: Проблеми вивчення рукописної книги
Кольбух, М. М. Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / М. М. Кольбух. - С.263–276
Симчич, М. В. До питання атрибуції філософських курсів Інокентія Ґізеля / М. В. Симчич. - С.277–289
Клименко, Е. С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Е. С. Клименко. - С.290–301
Кулешов, С. Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади / С. Г. Кулешов. - С.302–310
Кл.слова: Актуальні питання документознавства, бібліографознавства та бібліотекознавства
Рукавіцина-Гордзієвська, Є. В. Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська. - С.311–328
Антоненко, І. Є. Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією / І. Є. Антоненко. - С.329–337
Кульчицька, Л. Я. Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми / Л. Я. Кульчицька. - С.338–351
Паславський, Т. Б. Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел / Т. Б. Паславський. - С.352–357
Мицик, Ю. А. З листування козацької старшини середини XVIII ст. / Ю. А. Мицик. - С.358–365
Кл.слова: Публікація документів
Зубкова, Н. М. Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко. - С.366–374
Старовойтенко, І. М. Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів / І. М. Старовойтенко. - С.375–384
Вовченко, В. Б. Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. / В. Б. Вовченко. - С.385–391
Березкіна, В. В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки / В. В. Березкіна. - С.392–406
Кл.слова: Повідомлення
Кондратенко, О. Ю. Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944–1959) / О. Ю. Кондратенко. - С.407–411
Корчемна, І. С. Архівна спадщина Ф. П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки / І. С. Корчемна. - С.412–417
Мацібора, Н . Г. Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини / Н . Г. Мацібора. - С.418–420
Стельмашева, М. А. Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М. А. Стельмашева. - С.421–425
Рабчун, О. С. Праці Юзефа-Ігнаци Крашевського у складі родової книгозбірні Урбановських-Стажинських як джерело вивчення історії польського народу / О. С. Рабчун. - С.426–430
Іваннікова, М. К. Наукове дослідження історичних книжкових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи / М. К. Іваннікова. - С.431–437
Яроцька, М. В. Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: питання наукового опису / М. В. Яроцька. - С.438–442
Солонська, Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі / Н. Г. Солонська. - С.443–447
Купчинський, О. А. З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу / О. А. Купчинський. - С.
Чекмарьова, Л. А. Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998–2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення / Л. А. Чекмарьова. - С.463–467

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського