Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2007/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2007/11 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, які розкривають склад і зміст архівної та книжкової спадщини, що зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, зокрема, архіви Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та митрополита Андрея Шептицького, книжкові фонди Відділу стародруків та рідкісних видань. Окремий розділ присвячений спеціальним історичним дисциплінам: історіографії проблеми Уніатської церкви Правобережної України, джерелознавчим та біографічним аспектам наукової діяльності М. Ю. Брайчевського, кодикографії музичних знаменних рукописів поморської традиції. Продовжується рубрика "Публікація документів", в якій представлені актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря, документальна спадщина Києво-Могилянської академії. Питання документально-інформаційних ресурсів та технологій репрезентовані в статтях Л. Чекмарьової та О. Вербіцької. Представлено тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України" за 1993–2006 рр. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

2007 Вип. 11
Содержание:
Чернухін, Є. К. Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел / Є. К. Чернухін. - С.3–15
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Міщук, С. М. Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. М. Міщук. - С.16–34
Бондар, Н. П. Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. П. Бондар. - С.35–47
Швець, Н. П. До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка / Н. П. Швець. - С.48–69
Вовченко, В. Б. Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) / В. Б. Вовченко. - С.70–78
Ковальчук, Г. І. Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.” / Г. І. Ковальчук. - С.79–89
Зубкова, Н. М. Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. М. Зубкова. - С.90–98
Кондратенко, О. Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956) / О. Ю. Кондратенко. - С.99–109
Степченко, О. П. П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії / О. П. Степченко. - С.110–121
Мяскова, Т. Є. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан / Т. Є. Мяскова. - С.122–135
Кл.слова: З історії бібліотек та історичних колекцій
Шекера, І. С. Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. С. Шекера. - С.136–150
Лось, В. Е. Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку XIX століття: історіографія проблеми / В. Е. Лось. - С.151–170
Кл.слова: Спеціальні історичні дисципліни
Бодак, О. П. Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського / О. П. Бодак. - С.171–182
Старовойтенко, І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії / І. М. Старовойтенко. - С.183–199
Клименко, Е. С. Музичні знаменні рукописи поморської традиції в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко. - С.200–213
Лиханова, І. Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару / І. Г. Лиханова. - С.214–225
Кл.слова: Інформаційно-бібліографічні огляди
Затока, Л. П. Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях / Л. П. Затока. - С.226–246
Даневич, С. Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (1993–2005. – Вип. 1–10) / С. Г. Даневич. - С.247–264
Сохань, С. В. Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі / С. В. Сохань. - С.265–276
Кл.слова: Публікації документів
Міцан, Т. В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. В. Міцан. - С.277–290
Клименко, І. В. Документ з історії літературного об’єднання "Плуг” (1922–1932 рр.) / І. В. Клименко. - С.291–299
Чекмарьова, Л. О. Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень / Л. О. Чекмарьова. - С.300–313
Кл.слова: Документальні інформаційні ресурси і технології
Вербіцька, О. І. Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід / О. І. Вербіцька. - С.314–325

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського