Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2009/13<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2009/13 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника, а також – у контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки. Це, зокрема, студії, присвячені історії та книговидавничим характеристикам книгозбірень монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці, “Студіону” у Львові, Київського комерційного інституту; дослідження українських, білоруських, російських рукописних джерел; статті зі спеціальних історичних дисциплін; публікації епістоляріїв Ф. П. Матушевського та М. С. Грушевського, П. Я. Стебницького та С. О. Єфремова; науково-прикладна робота стосовно сучасних технологій та нових матеріалів для зміцнення паперу тощо. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широкий загал, який цікавиться вітчизняною історією.

2009 Вип. 13
Содержание:
Бондар, Н. П. Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця / Н. П. Бондар. - С.3–21
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Бочковська, В. Г. Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст. / В. Г. Бочковська. - С.22–35
Ковальчук, Г. І. Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Г. І. Ковальчук. - С.36–48
Заболотна, Н. В. Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів / Н. В. Заболотна. - С.49–65
Суторіус, К. В. Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки / К. В. Суторіус. - С.66–78
Сохань, С. В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі / С. В. Сохань. - С.79–98
Мицик, Ю. А. Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. / Ю. А. Мицик. - С.99–102
Цинковська, І. І. Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. - С.103–126
Боряк, Т. Г. Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ) / Т. Г. Боряк. - С.127–138
Ціборовська-Римарович, І. О. Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.139–155
Кл.слова: Історія книжкових колекцій
Кривенко, М. О. Книгозбірня "Студіону” (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ – першої половини ХХ ст. / М. О. Кривенко. - С.156–172
Афанасьєва, З. Б. Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.) / З. Б. Афанасьєва. - С.173–183
Булатова, С. О. Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ / С. О. Булатова. - С.184–195
Сергеева, И. А. "…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…”. Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года / И. А. Сергеева. - С.196–223
Лось, В. Е. "Acta monasterii lubarensis”: джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) / В. Е. Лось. - С.224–240
Кл.слова: Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін
Буряк, Л. І. Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського / Л. І. Буряк. - С.241–260
Міцан, Т. В. Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності / Т. В. Міцан. - С.261–278
Гнатенко, Л. А. Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) / Л. А. Гнатенко. - С.279–291
Старовойт, С. В. Іван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ) / С. В. Старовойт. - С.292–304
Деменко, Л. М. Наукова періодика Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: перші знахідки з історіографії періоду до 1919 р. / Л. М. Деменко. - С.305–314
Шипко, Л. В. Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки) / Л. В. Шипко. - С.315–331
Клименко, Е. С. Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко. - С.332–343
Ковальчук, В. М. Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників / В. М. Ковальчук. - С.344–354
Яковлєв, О. В. Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. / О. В. Яковлєв. - С.355–361
Іващук, Л. А. Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд / Л. А. Іващук. - С.362–367
Якобчук, С. О. Листування Ф. П. Матушевського з М. С. Грушевським (1896–1911 рр.) як історичне джерело / С. О. Якобчук. - С.368–381
Кл.слова: Публікації документів
Клименко, І. В. Архів часопису "Рідний край” як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні / І. В. Клименко. - С.382–386
Магурчак, А. М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. М. Магурчак. - С.387–395
Зубкова, Н. М. Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко. - С.396–419
Затока, Л. П. Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали / Л. П. Затока. - С.420–448
Кл.слова: Інноваційні технології в бібліотечній справі
Бодак, О. П. Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку / О. П. Бодак. - С.449–457

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського