Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2010/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2010/14 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно2010 Вип. 14
Содержание:
Юхимець, Г. М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності / Г. М. Юхимець. - С.7-15
Шаповал, А. І. Особовий фонд академіка В. І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. І. Шаповал. - С.16-23
Чернухин, Е. К. О трёх греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Е. К. Чернухин. - С.24-47
Сергеева, И. А. Семён Ан-ский и повременное издание "Еврейский мир" / И. А. Сергеева. - С.48-72
Гарбар, Л. В. Д. М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Л. В. Гарбар. - С.73-84
Вовченко, В. Б. Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інстиуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко. - С.85-102
Ціборовська-Римарович, І. О. Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.103-114
Афанасьєва, З. Б. Бібліотеки вищих навчальних закладів м. Києва середини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження (на прикладі книгозбірень Інстиуту шляхетних дівчат та Політехнічного інституту) / З. Б. Афанасьєва. - С.115-127
Булатова, С. О. Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку / С. О. Булатова. - С.128-137
Дубровіна, Л. А. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л. А. Дубровіна. - С.138-154
Гальченко, О. М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. / О. М. Гальченко. - С.156-178
Гнатенко, Л. А. Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст. / Л. А. Гнатенко. - С.179-197
Фрис, В. Я. Періодизація розвитку книги в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст. / В. Я. Фрис. - С.198-210
Бондар, Н. П. Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень / Н. П. Бондар. - С.211-240
Устиновський, Д. В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії / Д. В. Устиновський. - С.241-264
Міщук, С. М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. / С. М. Міщук. - С.265-273
Батанова, Т. О. Діяльність єврейських партій в Українській Центральній Раді: документознавчий аспект / Т. О. Батанова. - С.274-280
Мицик, Ю. А. Листи Олени Апанович до Юрія Назаренка / Ю. А. Мицик. - С.281-293
Степченко, О. П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні / О. П. Степченко. - С.294-305
Шипко, Л. В. Спогади М. М. Бережкова про К. М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Л. В. Шипко. - С.306-334
Клименко, І. В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" / І. В. Клименко. - С.335-344
Котенко, Т. І. Неопублікований нарис В. П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П. С. Морачевскього - редакції) / Т. І. Котенко. - С.345-358
Бодак, О. П. Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. П. Бодак. - С.359-371
Тупчієнко-Кадирова, Л. Г. Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. - С.372-390
Затока, Л. П. Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення / Л. П. Затока. - С.391-403
Захарова, Н. Б. Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави / Н. Б. Захарова. - С.404-414

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського