Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2012/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2012/15 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно2012 Вип. 15
Содержание:
Чернухін, Є. К. Пам'ятки караманлійського письма в Інституті рукопису Національної бібліотеки України / Є. К. Чернухін. - С.3-27
Старовойт, С. В. Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках / С. В. Старовойт. - С.28-55
Шипко, Л. В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т. С. Петіпи (1927-1992) : за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського. / Л. В. Шипко. - С.56-63
Коваленко, С. М. Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві(вересень 1907 - червень 1914 р. ) / С. М. Коваленко. - С.64-73
Ковальчук, В. М. Просвітницькі студії М. П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху. / В. М. Ковальчук. - С.74-79
Ціборовська-Римарович, І. О. Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму. / І. О. Ціборовська-Римарович. - С.75-79
Донець, О. М. Український друкованний плакат другої половини 1980 - початку 1990 років як хроніка соціокультурних зрушень періоду / О. М. Донець. - С.92-105
Афанасьєва, З. Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки Керіїни та України імені В. І. Вернадського / З. Б. Афанасьєва. - С.106-115
Дубровіна, Л. А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки / Л. А. Дубровіна. - С.116-125
Гнатенко, Л. А. Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція / Л. А. Гнатенко. - С.126-142
Січова, О. В. Архівна система Академії наук Української РСР у 60–70-х роках ХХ століття / О. В. Січова. - С.143-162
Вовченко, В. Б. Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. : документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко. - С.163-171
Бондарчук, А. В. Рідкісні видання-підробки Карла Марії Зейппеля: проблеми атрибуції та збереження / А. В. Бондарчук. - С.172-182
Матвійчук, Л. О. Mихайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії / Л. О. Матвійчук. - С.183-197
Гарбар, Л. В. Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918–1933) / Л. В. Гарбар. - С.198-222
Клименко, І. В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція” (1925–1934 рр. ) / І. В. Клименко. - С.223-237
Половинчак, Ю. М. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір / Ю. М. Половинчак. - С.238-245
Лобузіна, К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / К. В. Лобузіна. - С.246-256
Тупчієнко-Кадирова, Л. Г. Структурний аналіз текстів та описань документів, пов‘язаних з оперою "Молода гвардія" Ю. С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. - С.257-272
Лобузіна, К. В. Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" / К. В. Лобузіна. - С.273-284
Устиновський, Д. В. Розвиток науково-бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР і організація супроводу академічних наукових досліджень (1965–1991) / Д. В. Устиновський. - С.285-300
Пастушенко, О. В. Розвиток дисертаційних досліджень з історії преси в Україні у 90-х роках ХХ ст. – на початку 10-х років ХХІ ст. : бібліографічний аспект / О. В. Пастушенко. - С.301-323
Бондар, Н. П. Новий каталог кириличних видань ХV–ХVІ ст. Бібліотеки РАН: (рецензія на видання "Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог /Библиотека РАН; Сост. М. Ю. Гордеева. А. А. Романова. –СПб. : БАН, 2010. – 170 с. ") / Н. П. Бондар. - С.324-332
Настенко-Капалєт, Л. Д. Найдавніші графіті в Софії Київській: 1019 р. чи ХІІІ сторіччя? (Деякі нотатки до нової концепції Н. Нікітенко та В. Корнієнка стосовно дати створення Київського Софійського собору) / Л. Д. Настенко-Капалєт. - С.333-347

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського