Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2012/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2012/16 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно2012 Вип. 16
Содержание:
Бондар, Н. П. До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври / Н. П. Бондар. - С.3-8
Цинковська, І. І. Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. / І. І. Цинковська. - С.9-42
Брязкало, Т. В. Брязкало Іван Григорович Підоплічко – визначний зоолог, палеонтолог, археолог (за документами особового архівного фонду вченого) / Т. В. Брязкало. - С.43-50
Шаповал, А. І. Особовий фонд академіка О. І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого / А. І. Шаповал. - С.51-65
Савченко, І. В. Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) / І. В. Савченко. - С.66-79
Губко, Г. С. Праці М. В. Ломоносова у книжковій культурі та науці XVIII ст. / Г. С. Губко. - С.80-93
Рудакова, Ю. К. Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки україни імені в. і. вернадського: особливості примірників / Ю. К. Рудакова. - С.94-116
Костюк, Є. С. Архівні джерела з історії виробничих громадських об’єднань 20–30-х років xx ст. у фондах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни / Є. С. Костюк. - С.117-127
Кравченко, О. О. Архівні джерела партизанського руху Київщини: аналіз складу і змісту документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (на прикладі партизанського з’єднання ім. В. І. Чапаєва) / О. О. Кравченко. - С.128-139
Козак, С. Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі / С. Б. Козак. - С.140-152
Ткаченко, І. В. Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912–1914) / І. В. Ткаченко. - С.153-163
Заболотна, Н. В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов’яноруського" П. Беринди) / Н. В. Заболотна. - С.164-171
Василюк, О. Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років / О. Д. Василюк. - С.172-182
Булатова, С. О. Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова. - С.183-196
Железняк, О. О. Національна бібліотека України кириличні видання світського призначення друкарні почаївського успенського монастиря / О. О. Железняк. - С.197-205
Олексів, І. Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини в контексті українсько-сербських книжкових взаємин XIX – початку XX ст. / І. Олексів. - С.206-222
Хаманн, О. Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии / О. Хаманн. - С.223-234
Кунанець, Н. Е. Бібліотека почаївської успенської лаврита її роль у соціально-комунікаційних процесах / Н. Е. Кунанець. - С.235-148
Литвинова, Л. А. Колекційні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча тематика дисертаційних досліджень (1993–2011) / Л. А. Литвинова. - С.249-267
Гальченко, О. М. Сюжети середників шкіряних оправ з майстерні Києво-Печерської лаври: спроба іконографічного вивчення / О. М. Гальченко. - С.268-304
Гнатенко, Л. А. Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис / Л. А. Гнатенко. - С.305-315
Іванова, О. А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис / О. А. Іванова. - С.316-324
Клименко, Е. С. Російські богослужбові нотолінійні співочі книги другої половини XVІІ–XVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко. - С.325-341
Добрянська, Т. А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект / Т. А. Добрянська. - С.342-361
Левченко, Л. Л. Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30–50-х років ХХ ст. / Л. Л. Левченко. - С.362-389
Гарбар, Л. В. Ніна Володимірівна та Олена Володимирівна Піскорські – діячі української бібліотечної справи / Л. В. Гарбар. - С.390-416
Березовська, О. В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України / О. В. Березовська. - С.417-424
Лобузіна, К. В. Лобузіна Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини / К. В. Лобузіна. - С.425-438
Добровольська, В. В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська. - С.439-445
Стоян, П. Ф. Електронні ресурси архівної системи Канади: структура і стан розвитку / П. Ф. Стоян. - С.446-458
Муссель-Драгомирецька, С. О. Актуальні питання удосконалення електронних каталогів Інституту рукопису в середовищі САБ "ІРБІС64” / С. О. Муссель-Драгомирецька. - С.459-466
Тупчієнко-Кадирова, Л. Г. Листи та листівка від виконавців-співаків до Ю. С. Мейтуса: аналіз документної інформації та визначення відносин між суб’єктами листування / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. - С.467-476
Матвійчук, Л. О. Біобібліографія гуманітарного циклу у Всеукраїнській академії наук (1918–1933): історіографія та джерельна база досліджень, основні напрями / Л. О. Матвійчук. - С.477-497
Пастушенко, О. В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень / О. В. Пастушенко. - С.498-514
Затока, Л. П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій / Л. П. Затока. - С.515-542
Зінченко, С. В. Рецензія на книгу: Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія: Дослідження, каталог, описи. – К. ; Л. : "Свічадо", 2011. – 223 с. / С. В. Зінченко. - С.543-544

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського