Бази даних


Рукописна та книжкова спадщина України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Дослідження рукописних та архівних фондів (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2013/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж68592/2013/17 Продовжуване видання
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. -Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993 . - ISSN 2222-4203. - Виходить щорічно2013 Вип. 17
Содержание:
Чернухін, Є. К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. / Є. К. Чернухін. - С.3-24
Кл.слова: Дослідження архівних та книжкових фондів
Шип, Н. І. Ідея всеслов’янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) / Н. І. Шип. - С.25-54
Ковальчук, Г. І. До питання про початок діяльності друкарні Києво-Печерської лаври (за документами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. І. Ковальчук. - С.55-64
Ткаченко, І. В. Особливості видання і редакційна робота в "Літературно-науковому віснику" київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу / І. В. Ткаченко. - С.65-79
Василюк, О. Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Д. Василюк. - С.80-95
Юхимець, Г. М. Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г. М. Юхимець, І. І. Цинковська. - С.96-151
Булатова, С. О. Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова. - С.152-167
Старовойт, С. В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956–1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Старовойт. - С.168-184
Лук’янець, О. А. Архівні джерела з дослідження історії соціальних умов життя міського населення УРСР (1950-ті – середина 1960-х років) у фондах ЦДАВО та ЦДАГО України / О. А. Лук’янець. - С.185-194
Шипко, Л. В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М. Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Л. В. Шипко. - С.195-210
Козак, С. Б. Тодось Осьмачка в часописі "Українські вісті" / С. Б. Козак. - С.211-220
Філіпович, М. А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст. ) / М. А. Філіпович. - С.221-238
Заболотна, Н. В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н. В. Заболотна, О. О. Железняк. - С.239-249
Гутник, Л. М. Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Л. М. Гутник. - С.250-269
Донець, О. М. Використання образу Т. Г. Шевченка в українському радянському плакаті (за матеріалами зібрання українського радянського плаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. М. Донець. - С.270-276
Рабчун, О. С. Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських / О. С. Рабчун. - С.277-287
Кл.слова: Історія книжкових колекцій та зібрань
Сергеева, И. А. Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества: к проблеме реконструкции документального собрания / И. А. Сергеева. - С.288-320
Заєць, О. В. Бібліотека Києво-Печерської лаври: історія створення та сучасний стан / О. В. Заєць. - С.321-331
Гальченко, О. М. Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога / О. М. Гальченко. - С.332-355
Кл.слова: Кодикологія та кодикографія
Іванова, О. А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису / О. А. Іванова. - С.356-369
Гнатенко, Л. А. Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Л. А. Гнатенко. - С.370-379
Добрянська, Т. А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Т. А. Добрянська. - С.380-389
Рудий, Г. Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) / Г. Я. Рудий. - С.390-414
Кл.слова: Спеціальні історичні дисципліни
Котенко, Т. І. П. С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст. / Т. І. Котенко. - С.415-428
Шихненко, І. М. Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950–1960-х років / І. М. Шихненко. - С.441-471
Гарбар, Л. В. Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20–30-х роках ХХ ст. / Л. В. Гарбар. - С.441-471
Бондар, Н. П. Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVIII ст. / Н. П. Бондар. - С.472-479
Пастушенко, О. В. Релігійна преса і періодика України як об’єкт дисертаційних досліджень (2001–2013) / О. В. Пастушенко. - С.480-493
Стоян, П. Ф. Електронні ресурси регіональних сегментів єдиної архівної мережі Канади / П. Ф. Стоян. - С.494-509
Кл.слова: Інноваційні технології в бібліотечній та архівній справах
Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами / Н. Е. Кунанець. - С.510-527
Лавров, В. В. А. И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст. " / В. В. Лавров. - С.528-571
Кл.слова: Публікація документів
Шаповал, А. І. До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В. Г. Доліна та В. М. Лазорка) / А. І. Шаповал. - С.572-603
Клименко, І. В. Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р. ) / І. В. Клименко. - С.604-617

Публікації випуска

 
Інститут рукопису
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського