Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=МАХМУДОВ$<.>+<.>A=КАБУЛДЖОН$<.>+<.>A=ГАФУРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 44
Представлено документи з 1 до 20
...
1.РА433951 Махмудова Р. Ш. Разработка методов для измерения и оценки информационной культуры личности [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философии по технике : 3338.01 / Расмия Шариф кызы Махмудова ; НАН Азербайджана, Ин-т информ. технологий. - Баку, 2018. - 22, [1] с. : табл.
2.ВА810486 Теоретична механіка з силовим розрахунком машин [Текст] : посібник / О. І. Литвинов [та ін.] ; [за ред. О. і. Литвинова] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ніжин. агротехн. ін-т. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 577 с. : рис.
3.РА426427 Махмудов Д. Е. Вдосконалення комбінованого лікування хворих на рак ободової кишки шляхом застосування мультимодальної програми швидкого відновлення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Махмудов Дмитро Ельдарович ; Нац. ін-т раку. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
4.РА432022 Махмудова Э. Г. Синтез и исследование три- и тетрациклических насыщенных и ненасыщенных диэфиров [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философии по химии : 2314.01 / Эльнара Гурбан кызы Махмудова ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т нефтехим. процессов им. Ю. Г. Мамедалиева. - Баку, 2016. - 23 с. : рис., табл.
5.ВА811669 Туркманские династии [Текст] : выдержки из "Кембриджской истории Ирана". Об истории азербайджан. государств Каракоюнлу и Аккоюнлу / пер. с англ. Ахундовой Наргиз ; [отв. ред. Я. М. Махмудов]. - Баку : Турхан, 2016. - 170 с. : ил.
6.РА426537 Махмудова В. О. кызы Проблемы развития финансово-кредитной инфраструктуры агробизнеса [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философии по экономике : 5312.01 / Вафа Орудж кызы Махмудова ; Азерб. гос. экон. ун-т, НИИ экон. исследований. - Баку, 2015. - 27 с. : рис., табл.
7.ВА780052 Алгулиев Р. Информационное общество: интересные хронологические факты [Текст] / Расим Алгулиев, Парвана Салманова ; [науч. ред. : Зарифа Джабрилова, Расмия Махмудова] ; Нац. Акад. Наук Азербайджана, Ин-т информ. технологий. - Баку : Информационные технологии, 2014. - 168 с. : ил.
8.РА409523 Махмудов Г. Т. оглу Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений с применением нанооторочки создающей высокочастотных волн [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философии по технике : 2526.01 / Гочали Теймур оглу Махмудов ; Гос. нефтян. компания Азерб. Республики НИПИнефтегаз. - Баку : [s. n.], 2014. - 52 с.
9.С11181/[8] Азербайджанские ковры. [Т. 8]:Газахско-Борчалинская группа [Текст]. - 2012. - 119 с. : цв.ил.
10.С11181/[7] Азербайджанские ковры. [Т. 7]:Гянджинская группа [Текст]. - 2012. - 95 с. : цв.ил.
11.С11181/[6] Азербайджанские ковры. [Т. 6]:Бакинская группа [Текст]. - 2012. - 71 с. : цв.ил.
12.С11181/[2] Азербайджанские ковры. [Т. 2]:Нахчыванская группа [Текст]. - 2012. - 79 с. : цв.ил., фот.
13.ВА779234 Республика Таджикистан. Конституционный Суд. Сборник решений Конституционного Суда Республики Таджикистан, 1996-2011 [Текст] / [под ред. Махмудова М. А.]. - Душанбе : Эр-граф, 2012. - 673 с.
14.С11181/[1] Азербайджанские ковры. [Т. 1]:Губинская группа [Текст]. - 2012. - 79 с. : цв.ил., фот.
15.С11181/[4] Азербайджанские ковры. [Т. 4]:Ширванская группа [Текст]. - 2011. - 71 с. : цв.ил., фот.
16.С11181/[3] Азербайджанские ковры. [Т. 3]:Тебризская группа [Текст]. - 2011. - 79 с. : цв.ил.
17.С11181/[5] Махмудов Я. Азербайджанские ковры. [Т. 5]:Иреванская группа [Текст] / [Я. Махмудов, К. Шукюров]. - 2011. - 278 с. : цв.ил.
18.ДС119598 Махмудов Х. З. Економіко-організаційний механізм формування попиту і стимулювання збуту на ринку продовольства [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Махмудов Ханлар Зейнал огли ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" НААН [України]. - К., 2010. - 451 арк. : табл.
19.РА370728 Махмудов Х. З. Економіко-організаційний механізм формування попиту і стимулювання збуту на ринку продовольства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Махмудов Ханлар Зейнал огли ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2010. - 36 с. : табл.
20.ВС49103 Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле [Текст] : [сборник] / НАН Азербайджана, Ин-т истории им. А. Бакиханова ; [науч. ред. Ягуб Махмудов, чл.-кор. НАНА, д-р ист. наук, проф. ; ред.-сост.: Тамилла Мусаева, д-р ист. наук, проф., Адиль Мамедов, д-р ист. наук, проф.]. - Бишкек : Мегамедиа, 2009. - 304 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського